Greensteps värderingar

På Greenstep jobbar vi utgående från våra gemensamma värderingar. Vi har tillsammans skapat fyra grundvärderingar, som styr vårt sätt att arbeta. Dessa är:

Önskan att glädja våra kunder

Detta syns i vår arbetsvardag genom att vi alltid lyssnar på kunden och deras önskningar. Vi strävar också efter felfrihet, vänlighet och att arbetet alltid utförs i tid. Genom ett välgjort arbete och ömsesidigt förtroende kan vi bygga upp en stadig grund för högkvalitativ kundbetjäning nu och i framtiden.

Viljan att ständigt förnya och utveckla vår kompetens

Vi förnyar vårt tjänsteutbud enligt kundernas behov. Att ständigt utvecklas för med sig vissa utmaningar, men att klara dessa utmaningar och lära sig nya saker är även en stor motivationsfaktor för oss. Genom att hänga med i utvecklingen kan vi även garantera så professionella tjänster som möjligt åt våra kunder.

Passion att uppnå resultat och lyckas tillsammans

Vi har gemensamma mål och strävar alltid efter att lyckas tillsammans med både kunden och det egna teamet!

Ärlighet mot och uppskattning av varandra

Vi ger varandra ärlig feedback och glömmer inte bort att tacka varandra.

- Vi värdesätter och respekterar våra kollegor och vi behandlar alla likvärdigt, oavsett jobbtitel. På Greenstep har alla rätt att vara sig själva! Säger Raita Haarala, som jobbar som HR & Employee Experience Specialist på Greenstep.