Immateriella rättigheter vid internationalisering

Filip Ida Paivi

Vad bör man ta hänsyn till med tanke på företagets immateriella tillgångar när man planerar att expandera utomlands?

Immateriella tillgångar, eller immateriella rättigheter, står för en allt större andel av värdet på företagens verksamhet. IPR (Intellectual Property Rights) eller immateriella rättigheter är rättigheter som rör t.ex. uppfinningar, varumärken, upphovsrätt och affärshemligheter.

Korrekt skyddade immateriella tillgångar ökar värdet på ditt företag och hjälper till att skydda det från konkurrens. Att skydda immateriella rättigheter är särskilt viktigt när ett företag expanderar utomlands. I dagens innovationssamhälle är sannolikheten stor att ett företags produkt eller tjänst gör intrång i ett annat företags skyddade rättighet. Rätt strategi för immateriella rättigheter hjälper ett företag att sticka ut från konkurrenterna och bidrar till framgång på nya marknader.

IPR-strategin bör vara noggrant utformad för att passa ditt företags affärsbehov, och den bör också uppdateras flexibelt för att möta förändrade behov och marknadsvillkor.

Det första steget är att identifiera företagets befintliga immateriella rättigheter och hur de ska skyddas. För att identifiera potentiella risker och utmaningar är det också viktigt att kartlägga konkurrenternas rättigheter.

Nästa steg är att besluta om en lämplig användnings- och skyddsstrategi, dvs. att överväga frågor som registreringar, licensavtal, partnerskap och upprätthållande av rättigheter. Det är också bra att utbilda företagets personal i vikten av immateriella rättigheter och hur man skyddar och använder dem.

Här är en kort påminnelse om vad du bör tänka på när ditt företag expanderar:

  1. Registreringar: Vid utlandsexpansion måste man se till att företagets immateriella rättigheter registreras/skyddas i god tid och på ett heltäckande sätt på alla relevanta marknader.
  2. Normer: Ta hänsyn till lokala bestämmelser och se till att företagets avtal om immateriella rättigheter och praxis är förenliga med lagarna och praxis i det berörda landet.
  3. Språk: Dokument/avtal som rör immateriella rättigheter måste översättas vid behov.
  4. Konkurrenter: Genomför en IPR-undersökning av konkurrenter på nya marknader och se till att företagets verksamhet inte inkräktar på konkurrenternas rättigheter.
  5. Övervakning: Skydd mot missbruk är viktigt. Se till att immateriella rättigheter upprätthålls och att eventuella intrång upptäcks och åtgärdas snabbt. Du kan anlita företag som tillhandahåller övervakningstjänster för att hjälpa dig att lokalt övervaka potentiella intrång och rapportera obehörig användning.
  6. Ta hjälp av experter: Använd experter som känner till lokala immateriella rättigheter och praxis för att hjälpa dig att navigera genom lokala krav och bestämmelser.
  7. Samarbete: Samarbeta och nätverka med lokala företag som kan hjälpa dig att förstå reglerna och praxis för immateriella rättigheter i landet ifråga.
  8. Strategi: Utveckla en tydlig långsiktig strategi för att skydda och hävda ditt företags immateriella rättigheter internationellt.

Behöver du hjälp med expansion utomlands? Tveka inte att kontakta oss!