Liitoille ja yhdistyksille icon new
Assi rajattu
Brand background blur
Liitoille ja yhdistyksille icon new

Omfattande och högkvalitativa tjänster för föreningar och förbund

På Greenstep stödjer vi er organisations verksamhet på ett professionellt sätt. Med hjälp av modern ekonomiadministration kan vi bidra till att skapa en aktuell bild av er organisations ekonomiska situation och göra rapporteringen transparent. Vi förenklar även hanteringen av rese- och utgiftsräkningar med hjälp av vår Bezala-applikation, dit man enkelt kan registrera kvitton rakt från mobilen.

Vi erbjuder följande branschlösning åt föreningar och förbund, av vilka ni förstås också kan välja ut endast de tjänster som ni har behov av:

Greenstep som partner åt föreningar och förbund

Ekonomiförvaltningen inom förbund, föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer ser inte likadan ut som för företag som driver affärsverksamhet. På Greenstep känner vi till särdragen och verksamhetsmiljön för föreningar och förbund.

Inom företag och förbund är hela logiken inom ekonomiförvaltningen, till exempel resultaträkningsmodellen och nyckeltalen, annorlunda. Detta betyder att man inte kan använda modeller som är utformade för till exempel aktiebolag. Våra erfarna experter sköter er organisations ekonomiadministration med hög kvalitet och noggrannhet. Vid behov hjälper de även till att skapa lämpliga rapporteringsverktyg och -processer för er organisation, så att ni enkelt kan prognostisera framtida behov och göra beslut baserade på aktuell information.

Även intäktsmodellen skiljer sig mellan föreningar/förbund och företag, eftersom inkomstflödet inom föreningar och förbund bland annat utgörs av medlemsavgifter och bidrag. Intäktsuppföljningen bör därför vara transparent och prognoser bör göras löpande. Om kassasituationen kräver kan vi till exempel hjälpa till med olika finansieringsarrangemang, samt med uppföljning och rapportering av olika finansieringsmodeller.

Genom digital ekonomiadministration är det enkelt att få tag på och dela aktuell information om den ekonomiska situationen. Vi rekommenderar organisationer att använda bl.a. Fortnox, eftersom det är ett skalbart och användarvänligt system. Med hjälp av Fortnox förenklas redovisningen och uppgörandet av bokslut, eftersom all informations finns lagrad på ett enda ställe. Dessutom hjälper BI Book (en modern rapporteringslösning byggd på Power BI) till att prognostisera och analysera er organisations nyckeltal.

Inom föreningar och förbund går det traditionellt även mycket tid åt att hantera olika typer av utlägg och reseräkningar. Inom dessa organisationer finns ofta många engångsutgifter - och för att förenkla utbetalningen av dessa har vi skapat en kostnadseffektiv modell i form av vår Bezala-applikation, som gör det enkelt att ladda upp kvitton rakt från mobilen.

Våra HR-experter hjälper organisationen att växa genom att erbjuda specialkompetens inom t.ex. ledarskap, målsättningar, organisationskultur, kunskapsutveckling samt operativa HR-funktioner. Och precis som med ekonomiadministrationen kan ni outcourca HR-funktionerna till Greenstep i den omfattning ni önskar!