Integritetspolicy / Greenstep koncernens webbsidor

Vilka personuppgifter får vi från besöken på vår webbplats och hur hanterar vi dem?

Du kan till exempel ge oss personuppgifter när du fyller i en kontaktförfrågan, anmäler dig till ett evenemang eller kontaktar oss via vår chat (namn, kontaktinformation samt annan relevant information för det formulär du fyller i) eller när du fyller i en jobbansökan. I samband med jobbansökan finns en separat integritetspolicy.

När du besöker vår webbplats får vi automatiskt information så som din IP-adress, tidsstämplar och teknisk information om enheten du använder. Vi använder cookies, som är passiva textfiler som lagras i din enhet, till exempel din dator, mobiltelefon eller surfplatta, när du använder tjänsten.

Vi använder cookies för att bättre förstå vilken typ av innehåll våra användare är intresserade av och för att utveckla innehållet för att kunna betjäna användarna bättre. När du laddar ner material från vår webbplats eller på annat sätt uppger din kontaktinformation, till exempel genom ett kontaktformulär, kan det hända att vi kontakta dig angående vårt företag och dess tjänster och produkter.

Du kan när som helst ändra dina enhetsinställningar för att förhindra att cookies används. Blockering av cookies kan påverka din upplevelse av tjänsten, till exempel genom att åtkomst till vissa funktioner i tjänsten blockeras.

Du hittar den fullständiga listan över de cookies som används på vår webbplats i cookie-bannern. Du kan hantera cookie-bannern och bekanta dig med vår webbplatss cookies när du kommer till vår webbplats för första gången och senare från cookieinställningarna. Du kan komma åt cookie-inställningarna från cookie-inställningar-ikonen längst ner till vänster på skärmen.

På vilka rättsliga grunder hanterar vi personuppgifter vi får i samband med besök på våra webbsidor?

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är den registrerade användarens samtycke eller utförandet av åtgärder enligt avtal eller åtgärder (som kräver avtal) på begäran av den registrerade användaren. Det kan också baseras på vårt berättigade intresse för att utveckla vår service och marknadsföring. I detta fall ser vi till att hanteringen av den begränsade information vi får från besöken på våra webbsidor inte strider mot den registrerade användarens rättigheter och inte utgör en väsentlig risk för den registrerade användaren.

Delar vi din information med en tredje part?

I den mån informationssystemen underhålls av en extern leverantör kan en begränsad andel av deras personal också ha teknisk tillgång till den lagrade informationen. Alla aktörer involverade i datahanteringen är skyldiga att agera i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, så som datasäkerhet och sekretess.

I vissa fall (som i samband med evenemang) delar vi också information med våra partners, om till exempel evenemanget är arrangerat tillsammans med ett eller flera företag. I detta fall kan vår samarbetspartner kontakta dig angående hans eller hennes verksamhet och dess tjänster och produkter. Informationen används inte för andra ändamål och våra partners är också skyldiga att agera i enlighet med dataskyddsförordningen, så som datasäkerhet och sekretess.

Användarspårning

Vi kommer att vidarebefordra användar information till efterföljande mottagare:

Pipedrive (Pipedrive Inc.) –Pipedrive Privacy Policy
Dealfront (Liidio Oy) – Dealfront Privacy Policy
Plausible (Plausible Ltd.) – Plausible Privacy Policy
Hotjar (Hotjar Ltd.) – Hotjar Privacy Policy
Microsoft Advertising (Microsoft Corporate) – Microsoft Ads Privacy Policy
Spotify (Spotify AB) – Spotify Privacy Policy
LinkedIn (LinkedIn Corporation) – LinkedIn Privacy Policy
Meta (Meta Platforms Inc.) – Meta Privacy Policy
Vimeo – Vimeo Privacy Policy
*ActiveCampaign (ActiveCampaign Inc.) – ActiveCampaign Privacy Policy
**Google Analytics & Ads (Google Ireland Ltd.) – Google Privacy Policy
**Google Cloud Platrofm (Google Ireland Ltd.) – Cloud Privacy Notice
***Youtube (Google Ireland Ltd.) – Youtube Privacy Policy
****Leadoo (Leadoo Marketing Technologies Ltd.) – Leadoo Privacy Policy

*Endast kunder som har gett sitt tillstånd till e-postmarknadsföring
**På grund av GDPR-regler ger Greenstep aldrig IP-adresser utanför EU, utan anonymiserar användardata innan de skickas till Google Analytics-verktyg. IP-adresser behandlas och lagras endast på EU-servrar. Läs mer: https://developers.google.com/tag-platform/tag-manager/server-side
***Vi har bäddat in Youtube-videor på våra webbplatser, som samlar in användarinformation, oavsett om användaren har accepterat cookies eller inte. Youtube samlar bland annat information om vilka videor användaren har sett för att optimera användarinnehåll, och utvärderar användarens bandbredd. Om användaren inte klickar på videorna som placerats på våra webbplatser och inte har accepterat analyscookies, spårar YouTube inte användarens aktivitet på våra webbplatser.
****Vi använder oss av Leadoos användarspårning för att följa med hur våra användare rör sig på våra webbsidor samt kombinerar detta data med användarinformation som bl.a. samlas upp via chat interaktioner. Leadoo använder sig av etag spårning som tekniskt skiljer sig från cookie spårning men som omfattas av samma lagstiftning. Läs närmare om Leadoo Marketing Technologies Ltd’s integritetspolicy (https://leadoo.com/privacy-policy/) för mer information om vilken information sparas och vad dina rättigheter är. Leadoo fungerar som Processor och vi själva som Controller i GDPR termer. Du kan avsluta spårningen genom att tömma din webbläsares cache. För mer information om Leadoo’s GDPR policy, kolla inhttps://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Var lagras data och hur länge?

Uppgifterna kommer att lagras i korrekt skyddade informationssystem i EES-området eller i andra länder som Europeiska kommissionen anser tillhandahåller ett tillräckligt dataskydd.

Vi lagrar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för det ändamål som informationen samlas in. Vi kan behålla personuppgifter under en längre tid om det krävs enligt lag eller längre lagring är nödvändigt för vår verksamhet och den registrerade användarens rättigheter inte anses ersätta denna rätt. Längre lagring kan bero på t.ex. försiktighetsåtgärder för att lösa rättsliga fordringar, eller för att enskilda uppgifter inte kan tas bort från systemen för en rimlig kostnad jämfört med kostnaden för radering av större uppsättningar av data. Som en allmän regel ska data raderas senast efter tio år.

Dina rättigheter som registrerad användare

Som registrerad användare har du rätt att begära tillgång till personuppgifter om dig, att begära rättelse av sådana uppgifter och, inom de gränser som fastställs i dataskyddsförordningen, att begära raderingen av uppgifterna eller att begränsa eller invända mot behandlingen. Du har rätt att begära dataöverföring från ett system till ett annat. Du har också rätt att klaga till tillsynsmyndigheten (Dataskyddsansvarig på www.tietosuoja.fi) om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med bestämmelserna om dataskydd.

Registerinnehavarens kontaktinformation

Greenstep, FO-nummer 2306461-3, adress Kägelstranden 5, 02150 Esbo, Finland.

Kontakt via e-post info@greenstep.fi.

Om Cookies

Cookies är små filer, som lagras på din dator när du besöker vår hemsida. Vi använder cookies för att bättre förstå vilken typ av innehåll våra användare är intresserade av och för att utveckla innehållet för att kunna betjäna användarna bättre. När du laddar ner material från vår webbplats eller på annat sätt uppger din kontaktinformation, till exempel genom ett kontaktformulär, kan det hända att vi kontakta dig angående vårt företag och dess tjänster och produkter.

Cookies skadar inte användarnas datorer.

Cookies som används på greenstep.se-sidan

Obligatoriska cookies
Craft CMS
CookieHub

LinkedIn

Dessa cookies är viktiga för webbsidans funktionalitet och användarupplevelse.
Craft CMS använder cookies för skapandet av sessioner.
Preferenser

Leadoo
Vimeo

Ovan nämnda cookies förbättrar användarupplevelsen av webbplatsen, med vars hjälp webbplatsbesökaren kan t.ex. fyll i kontaktformulär. Inbäddade videor är beroende av dessa cookies.
Cookies för webbsidans analytik
Google Analytics
Google Cloud Platform
Hotjar
Leadoo
ActiveCampaign
Pipedrive
Plausible
(Youtube)
Dessa cookies gör att Greenstep kan utveckla innehållet på sina webbsidor.
Med hjälp av dessa cookies samlas anonyma uppgifter om besökarna in, t.ex. antalet besök på sidan samt vilken sökmotor och vilka sökord som ledde
till sidan. Vi kan också samla in information om hur besökarna rört sig på sidan, vilket hjälper oss att utveckla webbsidorna så de blir ännu mer användarvänliga.
Marknadsföringscookies
Meta
LinkedIn
Microsoft Ads
Google Ads
ActiveCampaign
Leadoo
Dealfront
Spotify
Med hjälp av marknadsföringscookies kan vi erbjuda relevant innehåll på
olika sociala mediekanaler och nätsidor, så som Facebook, LinkedIn och
Googles reklamplattformar, åt anonyma användare som besökt vår hemsida.

Hantering och blockering av cookies

Du kan ändra inställningar relaterade till cookies från webbplatsens cookie-inställningar. Genom att ändra dessa inställningar kan cookies från greenstep.se eller annan webbplats blockeras eller raderas, och cookieinställningarna kan ändras när som helst.