Powerbi mobile hero Power BI desktop hero

Power BI - värdefulla insikter från stora datamängder

Power BI gör det enkelt att skapa värdefull information från stora datamängder för att stödja din verksamhet. Data kan hämtas från flera system och kombineras till rapporter i det format du vill ha.

Ta kontakt

Med Power BI är du alltid steget före

Med hjälp av Power BI kan ni enkelt analysera stora mängder data för att skapa viktig information om er verksamhet. Data kan hämtas från flera olika källor och kombineras till rapporter utformade enligt dina behov. Rapporterna kan ge värdefull information om verksamheten både i nuläget och i framtiden. Rapporterna i Power BI uppdateras automatiskt med aktuell data. Därmed sparas tid från att uppdatera samma rapporter om och om igen.

Power BI används via webbläsaren, vilket gör att informationen alltid finns tillgängligt - oavsett tid eller plats. Med Power BI är du alltid steget före, eftersom all information du behöver finns tillgängligt endast några klick bort.

Vad är Microsoft Power BI?

Power BI är ett molnbaserat verktyg för affärsanalys. Med hjälp av Power BI kan vem som helst visualisera och analysera data snabbare, effektivare och enklare än någonsin tidigare. Med en enda instrumentpanel får du en helhetsbild av din verksamhet och kan övervaka data i realtid på i princip vilken enhet som helst. Se videon nedan om du vill veta mer:


Varför Power BI?

Enkelt att ta i bruk

Att ta i bruk Power BI är enkelt och förmånligt. Rapporterna kan ses direkt i din webbläsare och du behöver inte installera några externa mjukvaror. Power BI hör till Microsofts produktfamilj, så att dela rapporter och andra användningsrättigheter fungerar smidigt med hjälp av ett Microsoft-konto. I princip vilket system som helst kan anslutas till Power BI och olika databasanslutningar och molntjänster kan enkelt förenas med bara några klick. Till Power BI kan du välja en användarspecifik prissättning (under 100 sek/mån/användare) eller en kapacitetsbaserad prissättning, i fall det är tänkt att rapporterna skall delas till med en större grupp.

Visuellt och mångsidigt

Power BI:s tydliga och informativa visualiseringsverktyg tar din rapportering till en ny nivå! Användare kan enkelt skapa och justera sina egna, personliga rapporter och vyer. Rapporterna och vyernas visuella utseende och detaljer kan enkelt anpassas enligt användarens behov. För en van användare är det möjligt att skapa nästan vad som helst och Microsofts enorma resurser för utveckling av systemet gör att de visuella funktionerna ständigt uppdateras.

Djupanalys

Rapporterna gör det möjligt att på enkel sätt skapa djupa analyser av de rapporterade talen. Rapporternas vyer är enkla att filtrera t.ex. utgående från datum, personer eller produkter, vilket gör det möjligt att granska både sammanlagda och detaljerade tal i samma rapport. Den ursprungliga datakällan sparas alltid som bas för rapporterna, vilket gör det möjligt att t.ex. granska allt från hela årets sammanlagda försäljning till bakomliggande, enskilda transaktioner.

Delad- och mobilåtkomst

Utveckling och granskning av rapporter är enkelt genom Power BI:s delade användarkonton, där flera användare samtidigt kan hantera samma projekt. Med hjälp av Power BI:s mobilapplikation får du även enkelt en överblick av verksamheten på din mobil. Du kan även ställa in realtidsaviseringar när vissa gränser, som kräver åtgärder, uppnås.

Bekanta dig med Power BI-rapporter!

Greensteps BI-rapporter är alltid baserade på Microsoft Power BI, det mest populära och mångsidiga BI-systemet på marknaden.

Läs mer om Power BI-rapporter

Hur kan Greenstep hjälpa er? Greenstep erbjuder mångsidiga tjänster inom Power BI och analys:

Planering och skapande av BI-rapporter

Vi skapar användarvänliga, tydliga och visuella rapporter, som gör det enkelt att följa med vad som är på gång i verksamheten. Våra rapporter förvandlar stora mängder data till relevant information. Du behöver inte sätta tid på att skapa och designa rapporterna, utan i stället kan du fokusera på att genast analysera talen från din affärsverksamhet.

Integration av system till Power BI och databaslösningar

Vi har integrerat tiotals olika system till Power BI – allt från mindre bokföringssystem till massiva ERP-system. Vi har färdiga lösningar för flera olika mjukvaror, och om det inte redan finns, kan vi utveckla en. Vid behov kan vi även upprätthålla databaser, i vilka vi lagrar tillgängligt data.

Automatisering av befintliga rapporter

Många företag använder enormt mycket resurser till att rutinmässigt producera och uppdatera samma rapporter. Med hjälp av Power BI kan vi automatisera rapporteringsprocessen, vilket gör att du kan sätta tid på att analysera data och göra beslut i stället för att producera rapporter.

Omfattande rapporteringsutveckling

Greensteps BI-team består av IT-kunniga ekonomikonsulter. Vi har alltså en bra förståelse för olika företags affärsprocesser och vi har jobbat med företag i många olika branscher. Vi vet hur vi skall utveckla er rapportering så att den verkligen uppfyller just era behov.