Nulägesanalys

Ett företag stöter många förändringar under sin livscykel. Oberoende om dessa förändringar beror på externa eller interna faktorer, är det alltid bra att ha koll på vilket tillstånd processer befinner sig i. Ny strategi, plötsliga personalförändringar och tilläggsfinansiering är bra exempel på situationer då det är nödvändigt med en bra uppfattning om ekonomiadministrationens tillstånd.

Greensteps nulägesanalys hjälper ert företag att kartlägga ekonomiadministrationens tillstånd. Detta stöder företaget i framtidsplaneringen och beslutsfattandet genom att förbättra den egna resursanvändningen. En utomstående, oberoende expert har förmågan att se förbi de traditionella arbetsmetoderna och utmana samt analysera deras effektivitet. Hos oss på Greenstep jobbar över 600 experter inom ekonomiadministrationens olika delområden och vi har kunskap från de flesta olika branscher. Detta gör att våra experter kan använda olika branschspecifika best practice-principer för att kartlägga just ert företags nuläge och hur ni når era framtida målsättningar.

En nulägesanalys av ekonomin passar alla företag som vill utveckla ekonomiförvaltningens olika funktioner och göra dem effektivare. Det spelar ingen roll om ni har en klar bild av era målsättningar eller ej, vi på Greenstep stöder er i utvecklingen av verksamheten. Att ha en klar uppfattning om nuläget är viktigt för att kunna nå framtida målsättningar.

Man kan göra en nulägesanalys med fokus på specifika delområden inom ekonomiadministrationen, eller så kan den inkludera alla företagets ekonomiprocesser. I ett uppdrag kan man till exempel kartlägga:

  • Ledning, struktur och resurshantering
  • Redovisnings- och försäljningsprocesser samt processer för inköpsfakturering
  • Beskrivning av de informationssystem som används
  • Intern redovisning och struktur för kostnadsställen
  • Arbetstidsuppföljning, lönehantering samt reseräkningsprocesser
  • Prognostisering och budgetering
  • Operativa och ekonomiska KPI:er

En nulägesanalys gjord av någon av Greensteps experter ger er en överblick av ekonomiadministrationens utvecklingsområden, samt hur man går vidare med dessa (snabba åtgärder/längre utvecklingsprojekt).

I projektet kan även jämföras hur ekonomiadministrationen är ordnad i jämnstora företag som är verksamma inom liknande branscher och som har liknande verksamhetsmodeller.

  • Tjänstens omfattning anpassas alltid enligt verksamheten och företagets storlek
  • Av oss får du alltid en erfaren expert eller team
  • Av kartläggningen görs också alltid en lämplig dokumentering, som kan fungera som plan för ytterligare åtgärder (projekt, systemval, offertförfrågningar osv.)

Vi på Greenstep vill vara med och hjälpa ditt företag att nå och överträffa dina mål!