Business Development Greenstep mobile hero Business Development Greenstep desktop hero

Affärsutveckling

Vi hjälper dig med affärsutveckling och globalisering.

Ta kontakt

På väg mot tillväxt, nu och i framtiden

För att man lyckat ska kunna expandera ett företags affärsverksamhet utanför det egna landets gränser, behöver man känna till skatteprinciper, lagar och regelverk i det land/de länder dit man vill expandera. Förutom detta är erfarenheter, färdigheter och resurser av stor vikt för att kunna stödja företagets funktioner på global nivå. Greenstep är en del av MSI Global Alliance-nätverket och kan genom detta hjälpa kunder i över 100 länder runtom i världen. MSI Global Alliance är ett globalt nätverk bestående av företag inom flera olika branscher, t.ex. ekonomiförvaltning, lönehantering, skatt och juridik. MSI har funnits i över 30 år och har redan 260 medlemsföretag i hela världen.

Förbättring av lönsamhet

Finansiering för återupplivning av företagets lönsamhet kan vara företagets räddning när pengarna håller på att ta slut. Planen syftar vanligtvis till att hjälpa tidigare lönsamma företag genom att anskaffa nytt kapital och hjälpa företaget att bli lönsamt för att kunna överleva.

I dessa situationer strävar vi på Greenstep först till att vända situationen genom att göra en objektiv Independent Business Review (IBR) och sedan söka ny finansiering - och ibland även nya ledare för verksamheten. För att säkerställa verksamhetens lönsamhet och långsiktiga överlevnad kan vi också utveckla en ny ekonomistyrningsprocess.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster!