Interim CFO/ Controller

Kommer er nuvarande CFO att bli föräldraledig? Eller drar rekryteringen av en ny CFO ut på tiden, men budgeteringen borde göras? Ingen fara, Greensteps erfarna CFO/Controller-experter hjälper er!

Greenstep erbjuder interim CFO/Controller-tjänster till företag i alla storlekar - allt från tillväxtföretag till stora börsbolag. Mer etablerade tillväxtföretag kan ha nytta av interim CFO-tjänsten till exempel vid resursförändringssituationer, när det finns behov av att bibehålla den ekonomiska funktionen under en övergångsperiod. I börsbolag och andra större företag kan behoven av en Interim CFO vara relaterade till mera omfattande business control-funktioner eller koncernrapportering. Greensteps experter har även fungerat som CFO för börsnoterade bolag.

För att lyckas i rollen som controller krävs utmärkt kännedom om verksamheten och branschen. Man kan åstadkomma god tillväxt och lönsamhet såväl genom att förbättra företagets interna processer som att utnyttja externa möjligheter på marknaden. Greensteps experter har mycket omfattande erfarenhet från olika branscher och en förmåga att producera relevant information till ledningen, vilket hjälper till att styra företaget och driva verksamheten framåt.

Kontinuerlig utveckling är nyckeln till framgång

Största delen av alla företag är verksamma på en ständigt föränderlig marknad. Teknologi utvecklas snabbt och konkurrensen blir alltmer global. För att lyckas som företag krävs flexibilitet och snabb anpassningsförmåga. Den ekonomiska informationen bör vara lättillgänglig och beakta förändringssituationer. Detta kräver kontinuerlig utveckling och förenkling av processerna, för att man skall klara av att svara på det växande informationsbehovet på ett kostnadseffektivt sätt.

I många företag har gamla system inte blivit uppdaterade på grund av andra brådskande ärenden, och därför möter systemen eventuellt inte längre de behov företaget har. Den största fördelen med Interim controller/CFO-tjänsten fås då bolaget vill få ekonomifunktioner och verksamheten utvecklad ur ett ekonomiskt perspektiv. En erfaren specialist har förmågan att agera snabbt och komma med nya insikter kring ekonomifunktionerna även med kort varsel - och på det sättet skapa mervärde inför framtiden. Greenstep hjälper till att hitta de bästa systemen och processerna för ert företags ekonomiadministration!