Hogia

Ett heltäckande system för löneadministration

På Greenstep använder våra lönekonsulter det pålitliga systemet Hogia och deras mest omfattande program för hantering av kundens löneprocesser: HogiaLön Plus. Det är ett flexibelt och användarvänligt program som gör det enkelt att anpassa löneadministrationen branschspecifikt enligt kundernas behov. Hogia hjälper lönekonsulterna med bland annat:

 • Hantering av olika kollektivavtal
 • Upprätthållande av semesteruppgifter
 • Lönespecifikationer
 • Digitala lönebesked
 • Rapportering och statistik

Kvalitet och kundanpassning med hjälp av Hogia

Hogia är en 100% molnbaserad lösning, vilket gör det enkelt att komma åt systemet när och var som helst. Att löneprocesserna är automatiserade förenklar våra lönekonsulters arbete och gör att du som kund kan du vara säker på att löneberäkningarna är korrekta och följer rådande lagar och regler. Hogia innehåller även färdiga löneregister för många olika branschavtal, vilket göra att programmet passar både mindre och större bolag inom olika typer av branscher. I Hogia finns även färdigt utformade rapportunderlag, som gör det enkelt för våra lönekonsulter att förse både kunden och redovisningskonsulten med information om till exempel löner, semestrar, frånvaro och bokföring.

Vi hjälper även gärna till att förenkla kundens processer med hjälp av Hogia. Till exempel kan olika system för tidsrapportering integreras med Hogia och då är vi med och sätter upp eventuellt försystem åt kunden och testkör integrationen, för att försäkra felfria processer.

  Varför outsourca lönehanteringen till Greenstep?

  1. Man sparar tid till utveckling av kärnverksamheten - kunden kan fokusera på det väsentliga och behöver inte längre fundera på funktioner relaterade till lönehanteringen.
  2. Man får en kvalitetssäkrad tjänst. Kundens löneadministration sköts av ett team bestående av professionella experter inom lön. Semester- och sjukfrånvarovikarier hör till tjänsten och som kund är man inte beroende av bara en person.
  3. Greensteps konsulter är kunniga och professionella - att upprätthålla och utveckla den egna yrkeskompetensen hör till Greensteps kärnvärden.
  4. Lönekonsulterna har en bredare kvalificerad kompetens genom Greensteps omfattande tjänsteutbud inom ekonomi, redovisning och skatt.
  5. Greenstep försäkrar att man känner till och beaktar alla lag- och kollektivavtalsförändringar.
  6. Greenstep guidar kunden i utveckling utifrån kundens behov. Till exempel i utveckling av processer (RPA) och rapportering (ledningens syn samt verktyg).