Greensteps professionella och kundinriktade ekonomiexperter sköter ditt företags redovisning kvalitativt och pålitligt.

På Greenstep har vi en stark vilja att hjälpa våra kunder genom att erbjuda ekonomitjänster av hög kvalitet. Löpande bokföring & redovisning hör till Greensteps nyckelkompetens och vi har professionella och erfarna redovisningskonsulter som tar hand om våra kunders ekonomi. Greenstep har idag över 600 medarbetare i Sverige, Norge, Finland, Åland och Estland.

Vad ni får när ni tar i bruk Greensteps redovisningstjänster?

 • En pålitlig partner som stöd i affärsverksamheten
 • Professionell problemlösning i ekonomifrågor
 • Transparent kommunikation och rapportering
 • Proaktiv rådgivning
 • Bekymmerslösa arbetsdagar
 • Genom outsourcing kan ni koncentrera er på bolagets värdeskapande funktioner

Kunden i fokus

Vi bygger våra team med kunden i fokus, vilket försäkrar att vi kan erbjuda expertis vid exempelvis branschspecifika utmaningar. På det sättet kan du lita på att ditt företags redovisning sköts högkvalitativt och transparent oavsett storlek eller bransch. Våra experter är alltid redo att ge råd och utveckla våra kunders ekonomiprocesser!

Vad innehåller våra redovisningstjänster?

När du outsourcar din redovisning till Greenstep fungerar våra experter som ert företags huvudbokförare. Även andra ekonomiexperter och ekonomiassistenter kan ingå i teamet. I vårt arbete ingår att sköta både rutinmässiga uppgifter och mera omfattande uppgifter - allt från löpande bokföring och inskanning av leverantörsfakturor till upprättande av bokslut. Till våra redovisningstjänster hör bl.a.:

 • Löpande bokföring & redovisning
 • Kund- & Leverantörsreskontra
 • Betalningsservice, in- & utbetalningsflöde
 • Anläggningsregister & redovisning
 • Avdelning & projektredovisning
 • Avstämningar, huvudbok- & balansposter
 • Kundanpassad rapportering av resultat- & balansräkning, kassaflöden & nyckeltal
 • Bokslut (månad-, period- & årsbokslut, inkomstdeklarationer och årsredovisningar)