HR Services Greenstep mobile hero HR Services desktop hero

Omfattande och flexibla HR-tjänster

Greenstep's HR-tjänsterna utvecklades för att våra kunder enklare och smidigare skall kunna växa. Hur kan vi hjälpa er?

Kontakt oss

Greenstep har erbjudit sina kunder HR-tjänster redan i flera års tid. Vårt HR-team har vuxit till ett effektivt team som kan stödja kunderna med högkvalitativa HR-tjänster.

Greensteps mål är att kunna stödja sina kunder i deras olika tillväxtfaser. Genom att satsa på affärsorienterat HR-arbete, kultur och klarhet inom verksamheten kan man säkerställa både en stabil grund för tillväxt samt utmärkta medarbetarupplevelser. Våra HR-experter möjliggör tillväxt genom att erbjuda kunskap inom olika HR-aktiviteter, såsom:

Precis som med våra ekonomitjänster kan alla våra HR-tjänster skräddarsys enligt kundens behov. Våra HR-konsulter hanterar också omfattande HRM- och HRD-helheter.

En av de populäraste HR-tjänsterna är vår HR-workshop och HR-tjänster på deltid. I HR-workshoppen får man snabbt en omfattande helhetsbild av kundföretagets HR-aktiviteter och personalledning. Som slutresultat av får kunden en prioriterad utvecklingsplan för sitt HR-arbete. Detta fungerar också ofta som ett sätt att påbörja ett samarbete mellan Greenstep och kunden. På det här sättet har vi möjlighet att glädja företag och instanser i behov av hjälp på bästa möjliga sätt.