HR Services Greenstep mobile hero HR Services desktop hero

Omfattande och flexibla HR-tjänster

Låt inte personalfrågor sakta ner din affärsverksamhet, vi är här för att hjälpa ditt företag växa enklare och smidigare. Vill du ha en erfaren HR konsult vid din sida som kan stöda din personals utveckling?

Kontakt oss

HR-tjänster av hög kvalité

Greenstep har erbjudit sina kunder HR-tjänster redan i flera års tid. Vårt HR-team har vuxit till ett effektivt team som kan stödja kunderna med HR-tjänster av hög kvalité.

Greensteps mål är att kunna stödja sina kunder i deras olika tillväxtfaser. Genom att satsa på affärsorienterat HR-arbete, kultur och klarhet inom verksamheten kan man säkerställa både en stabil grund för tillväxt samt utmärkta medarbetarupplevelser.

Våra HR-experter möjliggör tillväxt genom att erbjuda kunskap inom olika HR-aktiviteter, såsom:

Precis som med våra ekonomitjänster kan alla våra HR-tjänster skräddarsys enligt kundens behov. Våra HR-konsulter hanterar också omfattande HRM- och HRD-helheter.


Mepco HRM henkilostojohtamiseen

Populära HR-tjänster

En av de populäraste HR-tjänsterna är vår HR-workshop och HR-tjänster på deltid.

I HR-workshoppen får man snabbt en omfattande helhetsbild av kundföretagets HR-aktiviteter och personalledning. Som slutresultat av får kunden en prioriterad utvecklingsplan för sitt HR-arbete. Detta fungerar också ofta som ett sätt att påbörja ett samarbete mellan Greenstep och kunden. På det här sättet har vi möjlighet att glädja företag och instanser i behov av hjälp på bästa möjliga sätt.