Transaktionstjänster för köpare

Vill ni utöka ert befintliga kundunderlag eller expandera till nya, strategiskt viktiga marknader genom ett företagsförvärv? Greensteps experter hjälper er att försäkra en lyckad förvärvsprocess!

Förvärvsprocessen kan delas in i tre faser; förberedelse-, förhandlings- och integrationsfasen. För att lyckas med företagsförvärvet bör man uppmärksamma och satsa på alla dessa faser. Vi hjälper och stöttar er från början till slut!

En välplanerad process ökar förutsättningarna för ett lyckat slutresultat

När ni har identifierat behoven och målen med företagsköpet behöver förvärvsprocessen planeras noggrant. En välplanerad process sparar både tid och pengar. Med hjälp av Greensteps expertteam kan ni planera hela förvärvsprocessen så att den uppfyller era mål, eller så kan ni ta hjälp av våra experter för att åtgärda möjliga brister i något specifikt delområde i processen. Greensteps team har erfarenhet av över 100 företagsförvärv!

Försäljningspris och ansvarsområden fastställs under förhandlingarna

I förhandlingsfasen är det viktigt förstå båda partnernas behov och hitta en gemensam ton för förhandlingarna. Att bekanta sig med den andra partens verksamhet och därtill hörande risker ökar chansen att lyckas i förvärvsprocessen. Syftet med en Due Diligence-analys är att få en omfattande överblick av målföretagets affärsverksamhet och dess eventuella risker. En utomstående expert kan ge konkret mervärde åt företaget genom de observationer och förslag på åtgärder som görs i samband med Due Diligence-processen.

Med hjälp av information om affärsverksamheten och dess möjliga risker/möjligheter kan man fastställa målföretagets verkliga värde. Våra experters erfarenhet av företagsvärdering från många olika företag och branscher försäkrar alltså att du inte betalar för mycket.

Greensteps experter hjälper även till att strukturera affären i sin helhet. Oavsett om företaget köper en verksamhet eller aktier är det viktigt att definiera ansvar, betalningssätt samt möjliga earn out-ramar som överlåtes i samband med affären. Att identifiera och utvärdera olika alternativ är en viktig del av en lyckad förvärvsprocess.

Med hjälp av datalagringstjänster, dvs. "data-rooms" hjälper vi till att skapa lyckade förvärvsprocesser. Målet med data-rooms är att skapa en för båda partnerna trygg plats, där man på ett säkert sätt kan hantera information och dokument som rör affären. På det här sättet har man all nödvändig information på en och samma, trygga plats, vilket försnabbar och förenklar processen.

Den verkliga framgången i ett företagsförvärv avgörs efter affären

Målet med ett företagsförvärv är att lyckas efter själva affären, det vill säga att kunna föra samman två oberoende parter. Greensteps gedigna erfarenhet ger en bra utgångspunkt för att lyckas med detta. För att undvika en misslyckad integrering eller tråkiga överraskningar efter företagsförvärvet är det till exempel viktigt att ha kunskap om due diligence-analysen.

Vid integrationen är det viktigt att beakta båda parternas praxis och kultur, så att företagsaktiviteterna ömsesidigt stöder framtida mål. Vi hjälper vi dig att försäkra en lyckad integration även ur HR-synvinkel.

Fördelar för köparen med att ha Greenstep som en utomstående expert vid ett företagsköp:

  • Ni får hjälp genom hela processen, eller med ett specifikt delområde i processen.
  • Att känna till processen gör det enklare att planera den väl, vilket sparar både tid och pengar.
  • Genom en bra due diligence-analys kan man göra observationer eller identifiera möjliga risker i målföretagets verksamhet.
  • Ett integritetsvänligt Data-room gör det möjligt för båda parterna att effektivt och samtidigt komma åt information och dokument.

Kontakta oss, vi skapar klarhet i er förvärvsprocess!