LD Services Greenstep mobile hero LD Services Greenstep desktop hero v3

Go Global - för internationaliserande företag

Oavsett om du expanderar till europeiska grannländer, över Atlanten eller till de snabbväxande marknaderna i Asien, så hjälper vi dig att erövra världen.

Redo? Ta kontakt!

Erövra världen, vi stödjer er

Planerar ni att utveckla er affärsverksamhet på den internationella marknaden? Allt behöver man inte kunna själv, vi hjälper er. Vart ni än är på väg behöver ni beakta lagar, regelverk och beskattningsprinciper i det land eller de länder dit ni är på väg. En partner med erfarenhet av internationell affärsverksamhet ger er friheten att koncentrera er på viktiga kärnfrågor, medan vi hjälper till med planering och implementering. På detta sätt slösar ni inte tid eller möjligheter då vi tillsammans kan agera snabbt och effektivt. Och det är just vad våra experters uppgift är: att göra förflyttningen av er verksamhet utomlands så smidig och problemfri som möjligt.

För att framgångsrikt bedriva affärsverksamhet över internationella gränser krävs inte bara kunskap om lokala lagar, skattesystem, bestämmelser och tullar, utan även erfarenhet, kompetens och resurser för att stödja affärsverksamhet på global nivå. Som heltäckande partner hjälper vi företag i alla faser i globaliseringsprocessen. När man planerar att expandera utomlands är det relevant att fundera på tillväxtmodell, koncernstruktur, internationell skatteplanering, HR-funktioner samt ekonomiadministration.

MSI global alliance 1

MSI - ditt globala nätverk av partners

Greenstep är en del av det internationella nätverket MSI Global Alliance. Med en framgångsrik meritlista på över 30 år är MSI en global sammanslutning av över 260 oberoende jurist- och revisionsbyråer i mer än 100 länder.

Är du redo att expandera utomlands?

 1. Stödjer de ekonomiska processerna färden?

  I början av internationaliseringsprocessen behöver bolaget välja en modell som bäst passar den nuvarande och framtida affärsverksamheten samt marknaden i det land/de länder dit man är på väg. Det är till exempel väsentligt att planera vilken koncernstruktur som både passar företagets verksamhet och internationaliseringsplanerna. Utifall expanderingen sker via företagsköp, behöver köpprocessen vara planerad från screening till integration - och företagsvärderingen samt Due Diligence-utredningen behöver skötas med eftertanke. Att ta hjälp av en erfaren partner vid förberedelserna inför ett företagsköp leder ofta till bättre slutresultat.

  Ur ekonomi- och redovisningssynvinkel är ett viktigt strategiskt beslut att avgöra om de utländska bolagens redovisning sköts lokalt eller om hela koncernens redovisning sköts centraliserat i hemlandet genom en så kallad "shared service center"-modell. Detta beslut lönar det sig att göra redan när man funderar på tillväxtmodell. Som vår partner får ni tillgång till proaktiva experter som är specialiserade på koncernredovisning och som känner till den internationella marknaden. Vi hjälper även till att hitta lokala aktörer inom ekonomiadministration genom det prestigefyllda MSI-nätverket.
  När man är på väg att expandera utomlands är det även bra att fundera på införandet av IFRS-standarder - speciellt om det finns planer på börsnotering. Rapportering enligt IFRS-standarder är nämligen obligatoriskt för börsbolag. Frivillig IFRS-rapportering lönar det sig att fundera på till exempel om det bland investerarna finns eller kommer att finnas internationella investerare. Ett bokslut upprättat enligt IFRS-standarder underlättar den internationella jämförbarheten. Ett bra sätt att börja inflrabdet av IFRS-standarder är att redan i ett tidigt skede tillämpa "IFRS15 Intäkter från avtal med kunder"-standarden. Vi hjälper gärna till vid såväl införandet av IFRS-standarder som planering av en potentiell börsnotering.

 2. Hur uppfyller man lokala och internationella HR-krav?

  Vid expandering utomlands behövs även stark HR-kompetens. Oberoende om det utländska bolaget är grundat eller köpt, behöver de arbetsrättsliga aspekterna på internationell nivå granskas noggrant. Speciellt i de fall där arbetstagare förflyttas, är det bra att samordna arbetsvillkoren mellan de nya och gamla arbetstagarna. I dessa fall behöver man noggrant gå igenom arbetsavtalen och därtill hörande villkor, så att den lokala arbetslagstiftningen säkert beaktas på rätt sätt. Ofta skapar man gemensamma arbetsavtalsmallar för internationella koncerner.
  När beslutet om internationalisering är gjort och destinationen är klar, behöver företaget hitta de bästa möjliga förmågorna att driva verksamheten. Man behöver satsa på lyckade rekryteringar redan på den inhemska marknaden - så att lyckas med det utomlands kräver särskild uppmärksamhet. En lyckad, internationell rekrytering kräver mycket arbete, utnyttjande av nätverk, tillit till den egna intuitionen samt en gnutta tur. I vår Notes-artikel (på engelska) kan du läsa om hur företagen Quuppa och Budbee har lyckats tackla problemen med internationell rekrytering när de expanderat verksamheten utomlands.

  Att hitta ett gemensamt språk inom organisationen kräver stark kultur. Under ledning av en personaladministration som förstår verksamheten kan man skapa ett gemensamt sätt att fungera inom företaget, oberoende om kontoret finns i Asien, Europa eller Östergötland. Intern inskolning inom företaget är ett bra sätt att hjälpa anställda att införliva kulturen ännu starkare. Greenstep har lanserat en egen Greenstep Academy, vars ursprungliga mening är att hjälpa våra medarbetare att utveckla den egna kompetensen och samtidigt förankra den gemensamma verksamhetskulturen. Greenstep Academy hjälper även våra kunder och ordnar interna utbildningar med olika teman - allt från upprättandet av kunskapsstigar till utbildningarnas förverkligande.

 3. Kommer era system att kunna anpassas till internationella marknader?

  När det gäller vilket som helst system eller outsourcad tjänst, är skalbarhet en kritisk faktor för global verksamhet. Inte ens det effektivaste ERP-systemet hjälper om det inte kan anpassas så att det möter behovet hos ett internationellt företag. Då blir systemet snarare ett hinder. Systemet bör anpassas efter affärsverksamheten, inte tvärtom. Vårt NetSuite-team har hjälpt ett flertal nordiska framgångsföretag (bl.a. HappyOrNot, Oura) att anpassa sin verksamhet för den internationella marknaden.NetSuite är ett molnbaserat verksamhetsstyrningssystem, som skräddarsys för att stödja företagets affärsverksamhet.

  För att hänga med i svängarna i en expanderade verksamhet behöver rapporteringen fungera redan från början. Ett tydligt och anpassningsbart rapporteringssystem hjälper företaget att hållas uppdaterade om sin situation i realtid, vilket gör det möjligt att utveckla verksamheten baserat på data i stället för känsla. BI Book är ett visuellt tydligt rapporteringssystem, som även stöder koncernrapportering. På det här sättet är du ständigt medveten om hela företagets situation på olika marknader.