Transactions Services Greenstep mobile hero Transactions Services Greenstep desktop hero

Transaktionstjänster

Vi skräddarsyr rätt servicepaket för ditt företag, både för din försäljnings- och inköpsprocess.

Ta kontakt

Pålitlig hjälp vid företagsförvärv

Under en förvärvsprocess är målet att hitta bästa möjliga villkor för både säljare och köpare, i allt från pris till andra arrangemang. Fusioner och företagsförvärv innebär förändringar som påverkar företagets organisation, medarbetare, leverantörer och kunder. Vi agerar som omstruktureringsrådgivare och stödjer klienten genom hela processen och vid behov därefter vid integration av eventuell ny verksamhet eller omstrukturering av kvarvarande verksamhet.

Vårt M&A-team består av transaktionsexperter med erfarenhet av mer än 100 transaktioner runtom i Norden. Bland våra kunder finns företag i olika storlekar inom olika branscher.

Våra M&A-experter har varit rådgivare i många företagsförvärv och kan skapa ett konkurrenskraftigt paket som passar dina affärsbehov, med rådgivning om försäljnings- eller förvärvsprocessen, företagsvärdering, due diligence och integration.

Våra M&A-tjänster tillhandahålls av erfarna finansspecialister, bland vilka vi väljer ut de experter som är mest lämpade för ditt företag. Vi använder oss också av den omfattande expertisen hos Greensteps CFO-, HR-, Skatt- och Legal och analytikerteam för alla fusioner och förvärv. Upptäck också våra IPO-tjänster och vår expertis inom intern rapportering!

Fördelar med våra transaktionstjänser:

Pålitlig partner

Målbolagets finansiella ställning och framtidsutsikter granskas noggrant och den information som ligger till grund för beslutet verifieras.

Klarhet i transaktionsprocessen

Företagsledningen får en god förståelse för hur förvärvsobjektet ser ut från en opartisk experts perspektiv.

Stöd för fusionen

Företaget kan i förväg planera hur den förvärvade verksamheten ska integreras i den befintliga verksamheten ur finansiell synvinkel.

Kompetenta experter

På Greenstep är våra M&A-konsulter erfarna experter med erfarenhet av fler än 100 M&A:s.

Fördelar med våra transaktionstjänster:

Pålitlig partner

Målföretagets finansiella ställning och framtidsutsikter utreds på en detaljerad nivå och den information som beslutsfattandet grundar sig på säkerställs.

Klarhet i köpprocessen

Företagsledningen får en objektiv, professionell värdering av målföretaget.

Stöd i integrationen

Företaget kan redan i förväg försäkra sig om hur det uppköpta företaget, ur ett finansiellt perspektiv, kommer att integreras i den nuvarande verksamheten.

Kunniga experter

Som konsulter på Greenstep fungerar kunniga experter med erfarenhet av över hundra företagsköp från båda sidorna.