ESG-rapportering

Visa betydelsen av hållbarhetsfrågor genom att integrera ESG-rapportering i företagets finansiella rapportering!

Med hjälp av ESG-rapporteringen kan ni ge trovärdig information till intressenter som är hungriga efter information om företagens ansvar i ett alltmer reglerat samhälle. Gör ESG-rapporteringen till en del av den normala rapporteringen för att göra hållbarhet till en synlig och mätbar del av företagets kärna.

CSRD - direktivet om hållbarhetsrapportering, gör hållbarhetsrapportering obligatorisk

EU:s direktiv om hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive eller CSRD, kräver att företag rapporterar om sina hållbarhetsresultat som en del av sin årsredovisning.

Från och med 2024 kräver CSRD att alla stora börsnoterade företag rapporterar om sitt ansvar enligt den nya standarden. Därefter kommer direktivet att framskrida i faser:

 • År 2025 kommer rapporteringsskyldigheten att utvidgas till att omfatta alla företag som uppfyller två av följande tre kriterier:
  • mer än 250 anställda
  • en omsättning på mer än 50 miljoner euro, eller
  • en balansräkning på mer än 25 miljoner euro.
 • År 2026 kommer rapporteringsskyldigheten enligt CSRD att utvidgas ytterligare till noterade små och medelstora företag.

Dessutom kommer CSRD i framtiden också att påverka mindre företag eftersom de ingår i leveranskedjorna för större företag som påverkas av CSRD-standarden.

Som tur är handlar hållbarhetsutveckling inte bara om reglerad rapportering, utan om att hjälpa företagen att förstå sin egen potential på hållbarhetsmarknaden. ESG-rapportering är därför ett utmärkt sätt att samla in basdata om hållbarhetsfrågor som kan användas som underlag för en bredare och djupare hållbarhetsutveckling.

Trovärdighet genom ESG-rapportering

ESG-rapportering är ett sätt och en möjlighet för företag att berätta om sin hållbarhet åt intressenter. I vårt allt mer reglerade samhälle vill konsumenter och företagskunder, finansiärer, partners och staten ha lättillgänglig information om hur hållbarhet beaktas i företagens verksamhet. ESG-rapportering ger framför allt en trovärdig bild om hållbarhetens betydelse i affärsverksamheten, samt hur hållbarhetsarbetet hanteras inom företag.

Redan från och med år 2023 kräver EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) att alla företag med över 250 anställda samt alla börslistade företag årligen skall rapportera om sitt hållbarhetsarbete enligt EU:s nya hållbarhetsstandarder. Nu lönar det sig alltså inte att vänta längre, utan på förhand förbereda sig för förändringen, som i framtiden också väntas gälla för mindre företag.

Som tur begränsas utveckling av hållbarheten inte endast till reglerad rapportering, utan målet är att hjälpa företag att förstå sin egen potential på hållbarhetsmarknaden. ESG-rapportering är ett utmärkt sätt att samla grundinformation om hållbarhetsfrågor, vilket i sin tur möjliggör en mer omfattande och grundläggande utveckling inom hållbarhet.

Hållbarhetsteam Stockholm
Våra erfarna hållbarhetskonsulter hjälper er gärna att hållas uppdaterade kring förändrade regelverk och direktiv, samt utveckla er konkurrenskraft.

Hur framskrider processen för ESG-rapportering?

 1. ESG-rapporteringen inleds med definition av fokusområden, skapande av mätare samt datainsamling. I praktiken funderar vi tillsammans vilka saker som är relevanta och betydelsefulla för just ert företag ur en hållbarhetssynvinkel.
 2. När delområdena har valts (t.ex. råvaruanskaffning och logistik), börjar vi granska vilken information vi har om dessa delområden och hur vi möjligtvis kan få mer information.
 3. När nyckeltalen har identifierats följer val av mätare. Vi använder ofta referensvärden som har visat sig fungera globalt (t.ex. Global Reporting Initiative), i fall det passar kundföretagets affärsverksamhet. Förutom det har vi också bra koll på CSRD-direktivets nya europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS). Dessa ESRS-standarder kommer att samordna standarderna för hållbarhetsrapportering och göra det möjligt att producera mer jämförbar information om företagens hållbarhetsresultat.

  Processen kan låta invecklad, men vårt kompetenta och erfarna team ansvarar för datainsamlingen samt mätarkoordineringen. Vi har redan mycket nytta av bokföringsdatat och följaktligen behöver mätare inte alltid skapas på nytt.


Varför ta hjälp av just vårt team?

 • Vi växer tillsammans med våra kunder - vi producerar just de tjänster som ert företag behöver
 • Våra experter har stöd av experter från olika branscher (t.ex. ekonomi, analys, HR, data, utbildning)
 • Vi lovar att bringa klarhet till er affärsverksamhet
 • Hållbarhetsteamets erfarna och otroligt kunniga experter vill hjälpa ert företag att lyckas

Är det dags att påbörja hållbarhetsrapporteringen?

Boka ett möte med oss!