ESG-rapportering

Visa betydelsen av hållbarhetsfrågor genom att integrera ESG-rapportering i företagets finansiella rapportering!

Med hjälp av ESG-rapporteringen kan ni ge trovärdig information till intressenter som är ivriga efter information om företagens ansvar i ett alltmer reglerat samhälle. Gör ESG-rapporteringen till en del av den normala rapporteringen för att göra hållbarhet till en synlig och mätbar del av företagets verksamhet.

Trovärdighet genom ESG-rapportering

ESG-rapportering är ett sätt och en möjlighet för företag att berätta om sin hållbarhetsstatus för intressenter. I vårt alltmer reglerade samhälle vill konsumenter och företagskunder, finansiärer, partners och staten ha lättillgänglig information om hur hållbarhet beaktas i företagens verksamhet. ESG-rapportering ger framför allt en trovärdig bild om hållbarhetens betydelse i affärsverksamheten, samt hur hållbarhetsarbetet hanteras inom företag.

Redan från och med år 2025 kräver EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) att alla företag med över 250 anställda samt alla börslistade företag årligen skall rapportera om sitt hållbarhetsarbete enligt EU:s nya hållbarhetsstandarder. Nu lönar det sig alltså inte att vänta längre, utan på förhand förbereda sig för förändringen, som i framtiden också väntas gälla för mindre företag.

Som tur är begränsas utveckling av hållbarheten inte endast till reglerad rapportering, utan målet är att hjälpa företag att förstå sin egen potential på hållbarhetsområdet. ESG-rapportering är ett utmärkt sätt att samla grundinformation om hållbarhetsfrågor, vilket i sin tur möjliggör en mer omfattande och grundläggande utveckling inom hållbarhet.

Hållbarhetsteam, ESG-rapportering
Våra erfarna hållbarhetskonsulter hjälper er gärna att hålla er uppdaterade kring förändrade regelverk och direktiv, samt utveckla er konkurrenskraft.

Hur framskrider processen för ESG-rapportering?

  1. ESG-rapporteringen inleds med definition av fokusområden, skapande av mätetal samt datainsamling. I praktiken funderar vi tillsammans vilka områden som är relevanta och betydelsefulla för just ert företag ur en hållbarhetssynvinkel.
  2. När delområdena har valts (t.ex. råvaruanskaffning och logistik), börjar vi granska vilken information vi har om dessa delområden och hur vi möjligtvis kan få mer information.
  3. När nyckeltalen har identifierats följer val av mätetal. Vi använder ofta referensvärden som har visat sig fungera globalt (t.ex. Global Reporting Initiative), i fall det passar kundföretagets affärsverksamhet. Förutom det har vi också bra koll på CSRD-direktivets nya europeiska standarder för hållbarhetsrapportering (ESRS). Dessa ESRS-standarder kommer att samordna standarderna för hållbarhetsrapportering och göra det möjligt att producera mer jämförbar information om företagens hållbarhetsresultat.

    Processen kan låta invecklad, men vårt kompetenta och erfarna team stödjer er i datainsamlingen samt koordineringen av mätningarna. Vi har redan mycket nytta av bokföringsdatat och följaktligen behöver mätare inte alltid skapas på nytt.

Varför ta hjälp av just vårt team?

  • Vi växer tillsammans med våra kunder - vi producerar just de tjänster som ert företag behöver
  • Våra experter har stöd av experter från olika branscher (t.ex. ekonomi, analys, HR, data, utbildning)
  • Vi lovar att bringa klarhet till er affärsverksamhet
  • Hållbarhetsteamets erfarna och otroligt kunniga experter vill hjälpa ert företag att lyckas

Är det dags att påbörja hållbarhetsrapporteringen?

Boka ett möte med oss!