Företagsbeskattning

Genom att utnyttja våra företagsbeskattningstjänster kan du säkerställa optimerade skattelösningar för ditt företags och dess ägares bästa.

Beskattningen har stor inverkan på företagets verksamhet och beslutsfattande. Ofta börjar man inom förertag lösa problem med beskattningen som utgångspunkt, trots att man först och främst borde fokusera på att hitta lösningar som bäst stöder verksamheten. Man skall förstås inte glömma beskattningen, men den skall inte heller få styra verksamheten. En noggrann planering garanterar att beskattningen inte orsakar problem, varken för företaget eller för dess ägare.

Företagsbeskattning är summan av flera, större helheter och för att förstå dessa krävs specialkunnande. Man behöver kunna kombinera både företagets och ägarnas behov samt förstå påverkningen av bolagslagstiftningen och olika skattelagar samt hur dessa kan samordnas.

Frågor som rör företagsbeskattningen blir ofta aktuella i olika förändringssituationer, som till exempel vid ägar- eller finansieringsarrangemang. Det är ändå bra att planera skatteärenden redan innan arrangemangen är aktuella. På så sätt försäkrar du dig om att beskattningen varken blir en styrande eller begränsande faktor för din verksamhet.


Till våra företagsbeskattningstjänster hör bland annat:

  • hjälp vid företagsköp och -omstrukturering
  • planering av inhemska och internationella företags- och koncernuppbyggnader
  • företagets och ägarnas skatteplanering
  • planering och genomförande av generationsskiften
  • framställning av företagets skattedeklaration
  • ansökan om förhandsavgörande vid tolkningsfrågor
  • framställning av ansökan om dispens
  • hjälp vid skattegranskningar
  • hantering av överklaganden
  • utredningar och anvisningar angående inkomstbeskattning, momsbeskattning, förskattsuppbörd och överlåtelseskatt.