IPEV-rapportering

Greenstep sköter om placerings- och portföljrapportering för private equity-fonder enligt Invest Europe-principerna.

Den europeiska sammanslutningen för investeringsfonder "Invest Europe", tidigare EVCA, rekommenderar att varje medlemsfond rapporterar enligt standardiserade principer, av vilka de i nuläget rekommenderade riktlinjerna är Invest Europe Professional Standards Handbook. Dessutom finns det skilda riktlinjer för värdering av portföljbolag; IPEV Valuation Guidelines.

Syftet med detta är att standardisera fondrapporteringen och fastställa vad som behöver rapporteras till olika intressenter, för att investerare skall kunna jämföra olika fonder utgående från samma kriterier och information. Målföretagen är sällan publika och investerarna måste kunna lita på uppgifterna i rapporten. Ett standardiserat rapporteringsformat säkerställer att all information är tillräcklig och korrekt sammanställd. Dessutom är det viktigt att informationen kan härledas ur fondens redovisning. Många investerare kräver att fonder rapporterar enligt standardiserade principer, innan de investerar i dem. Det här gäller för t.ex. bolag som investerar i fonder med offentliga medel, pensionsbolag och andra institutionella investerare.

Smidig IPEV-rapportering med hjälp av ett rapporteringsverktyg

Vi erbjuder våra kunder IPEV-rapportering byggt på Greensteps egen mjukvaruprodukt. Med hjälp av BI Book-rapportering samlas nödvändig data in från portföljbolaget och modifieras till den form som rekommendationerna kräver, förstås med beaktande av kundens behov. Vårt kunniga team hjälper med planeringen av rapporteringens utseende och innehåll. Med hjälp av våra lösningar delas investeringsinformationen enkelt till de som behöver den och talen presenteras i ett visuellt och lättförståeligt format. Vyerna är interaktiva och användaren kan smidigt filtrera och ändra analysmetoder. Vid behov erbjuder vi även rapporteringen i pdf-format.