Kansainvaliset yritykset icon new
0 D1 A4978
Brand background blur
Kansainvaliset yritykset icon new

Ett mångsidigt tjänsteutbud för internationella företag i Sverige

Är ni ett internationellt företag som funderar på att expandera affärsverksamheten till Sverige? Eller har ert internationella företag redan verksamhet i Sverige, men ni söker en kunnig partner inom ekonomi, redovisning, skatterådgivning eller HR? Med hjälp av Greensteps omfattande tjänster drivs företagets verksamhet i Sverige framgångsrikt redan från början!

Mot framgång i Sverige med hjälp av Greenstep!

Greensteps verksamhetsmodell är utvecklad på basen av ekonomiprocesser som stödjer tillväxt och internationell verksamhet. Att hjälpa företag i deras globaliseringsprocess är därför en hjärtesak för oss, oavsett om expanderingen sker från Sverige till världen eller från världen till Sverige.

Genom att erbjuda ekonomi- och HR-tjänster i världsklass stödjer vi företag inom olika branscher och storlekar med deras expandering till Sverige. Vi hjälper även till i utvecklingen av affärsverksamheten för ett redan etablerat dotterbolag i Sverige. Som vår partner har ni tillgång till över 600 experter som känner till internationell affärsverksamhet och dess särdrag samt svenska lagar, skatte-, HR- och redovisningspraxis.

Tillsammans ser vi till att ert företags verksamhet på den svenska marknaden sker så smidigt och framgångsrikt som möjligt redan från början!

1. Utnyttja lokal expertis inom ekonomiadministrationen

Internationella företag som driver verksamhet i Sverige behöver uppfylla både lokala och internationella krav. Redovisningen och rapporteringen skall följa svenska myndighetsrekommendationer och även internationella rapporteringsstandarder bör beaktas. Redovisnings- och rapporteringsprocesserna behöver också planeras så att de stödjer både dotter- och moderbolagets verksamhet på ett ändamålsenligt sätt.

Greensteps ekonomiexperter har en lång och gedigen erfarenhet av att sköta internationella kunders ekonomi. Till oss kan du outsourca dina ekonomiprocesser i önskad omfattning och vi sköter allt från dotterbolagets moms- och skattedeklarationer till hela den internationella organisationens redovisning. Våra experter hjälper även till vid t.ex. årligt upprättande av bokslut, tillämpning av IFRS-standarder, skatterådgivning samt översättningar av väsentliga dokument.

Interaktionen mellan moder- och dotterbolaget är en viktig del av en fungerande organisation. Genom våra CFO-tjänster erbjuder vi också pålitlig expertis inom ekonomiplanering och processutveckling och vi sköter även till exempel företagets rapportering till ledningen. Våra CFO-specialister kan enligt kundens behov användas på projektbasis eller som en del av en fortlöpande process (Interim CFO/Controller), där de fungerar i en CFO-roll inom företaget på del- eller heltid. Våra ekonomiexperter hjälper även gärna det internationella företaget vid specialsituationer, som t.ex. företagsförvärv.

2. Ta hjälp av en partner vid personalfrågor

När verksamheten expanderas till ett nytt land behövs även starkt, lokalt HR-kunnande. För att företaget skall lyckas så bra som möjligt är det viktigt att man i landet dit man expanderar hittar en partner som känner till de lokala lagarna, som kan hjälpa till att hitta de rätta personerna och som kan ge råd i olika HR- och lönerelaterade frågor.

I Sverige är arbetsgivaren skyldig att se till att arbetstagarens lön och arbetsförhållanden följer den svenska arbetslagstiftningen. Principer som rör till exempel arbetstider, semesterdagar och löneomkostnader varierar såväl länder emellan, men också inom olika branscher. Därför är det viktigt att känna till både arbetslagstiftningen och olika branschavtal - vilket ofta kräver kunskap från en specialiserad HR-konsult.

Greensteps mångsidiga tjänster erbjuder pålitligt, lokalt partnerskap åt internationella företag även i andra personalrelaterade frågor. Vi erbjuder våra kunder både outsourcad lönehantering och fortlöpande- och projektbaserade operativa HR-tjänster. Till exempel kan vi hjälpa till att upprätta dokument relaterade till arbetsförhållandet och med hantering av arbetsförmåner och arbetsskyddsfrågor. Vårt HR- och löneteam gör tätt samarbete, vilket gör att vi kan svara på även de svåraste löne- och arbetsavtalsfrågorna.

Genom våra strategiska HR-tjänster hjälper vi internationella företag att förena organisationskulturen och skapa en gemensam kommunikationspraxis inom organisationen. Vi hjälper även till med rekrytering och introducering av ny personal. Precis som med allt annat vi gör så är ett fungerande samarbete med kunden samt tjänsternas skalbarhet enligt kundens behov kärnan i våra HR- och lönehanteringstjänster.

3. Förena hela organisationen med hjälp av NetSuite

Världen blir allt mindre i takt med att globaliseringen inom företagsvärlden ökar. Nu för tiden är information lättillgängligt i realtid via olika system - och moderna molnbaserade verksamhetssystem gör det lättare för internationella företag att styra verksamheten från ett ställe.

Vår professionella personal och moderna system gör ekonomihanteringen och rapporteringen inom internationella företag ännu smidigare. På Greenstep rekommenderar vi NetSuite till alla våra internationella företag. NetSuite är en 100% molnbaserat system som gör det möjligt att följa med företagets alla kärnfunktioner enkelt i ett enda system. NetSuite används idag av företag i över 200 länder och möjligheterna i systemet är oändliga.

Greensteps NetSuite-team har många års erfarenhet av planering och implementering av verksamhetssystemet. I fall det internationella företaget redan finns i NetSuite, hjälper vi till att lokalisera det svenska dotterbolaget till det befintliga NetSuite-systemet. Vi integrerar vid behov också det effektiva kvitto- och utgiftshanteringssystemet Bezala samt lokala bankförbindelser till organisationens NetSuite, för att förenkla uppföljningen av ekonomin. Med våra lösningar kan vi vid behov också automatisera hela det internationella företagets ekonomiprocesser till en enda, effektiv helhet.

Från Sverige till Finland och Baltikum!

Sverige är det största landet på den skandinaviska marknaden och här finns stora möjligheter för internationella företag att utveckla sin verksamhet. I Sverige finns bland annat högt utbildade arbetstagare, en stark startup- och entreprenörsanda samt teknologikunskap i världsklass. Sverige är även känt för att vara i framkant vad gäller innovation, hållbarhet och miljövänliga lösningar. Dessutom erbjuder Sverige också ett naturligt steg till näraliggande områden, så som Finland och Baltikum.

Greenstep har förutom i Sverige även kontor i Finland, Norge, Estland och Åland och vi hjälper våra kunder lokalt av våra konsulter på kontoren i Esbo (Finland), Moss (Norge) och Tallinn (Estland). Även om företagskulturen och praxis till stor del kan verka likadana grannländer emellan, är det ändå viktigt att fästa uppmärksamhet vid bland annat lokala lagar, tillvägagångssätt och bankverksamhet. På Greenstep samarbetar vi starkt över landsgränserna, vilket gör ert företags expandering även till Finland och Estland ännu enklare som vår kund.

I övriga delar av världen hjälper våra partners inom det breda MSI Global-nätverket till att sköta ditt företags ekonomi-, skatte- och myndighetsrapporteringar enligt lokala regelverk.