Reseräkningar

Bearbetning av reseräkningar

Effektiviteten som uppnås genom att använda elektroniska system för att bearbeta reseräkningar kan leda till stora kostnadsbesparingar. Dessutom kan användarupplevelsen vara mer tilltalande om standardinställningarna görs korrekt.

Bearbetning av reseräkningar kan delas in i följande faser:

  1. Skapa reseräkningen
  2. Granska reseräkningen
  3. Ersätt reseräkningen

Dessutom måste bokföraren se till att reseräkningarna är korrekt bokförda.

Alla dessa processer har finslipats och för att skapa och granska reseräkningar har vi utvecklat en mobilapplikation, Bezala. Med applikationen kan kvitton samt reseräkningar skickas direkt till bokföringsprogrammet, där bokföraren kan betala tillbaka inköpet direkt samt kontrollera att kvittot har bokförts korrekt.

Allt du behöver göra för att komma igång är att kontakta oss, sedan kan vi fortsätta med att:

  • Utvärdera dina behov och se till att vår applikation uppfyller dem
  • Ta i bruk applikationen
  • Kommunicera med användarna
  • Njuta av fördelarna!