Internationell redovisning

Har ert företag internationell verksamhet, eller finns det planer på att expandera verksamheten utanför Sverige? Greensteps experter hjälper till att sköta ert företags redovisning och annan ekonomiadministration effektivt och smidigt även utomlands.

För att man lyckat skall kunna expandera verksamheten utanför det egna landets gränser, behöver man känna till skatteprinciper, lagar och regelverk i det land eller de länder dit man planerar att expandera. Förutom detta är kunskap, erfarenhet och resurser av stor vikt för att företagets funktioner skall kunna stödjas på global nivå.

Greensteps experter sköter bokföringen för ditt företags globala verksamhet. Förutom våra experter i Sverige hjälper vi även våra kunder lokalt i Finland, Norge, Åland och Estland. I resten av världen hjälper vårt breda nätverk av partners till att sköta företagets beskattning och myndighetsrapportering enligt lokala principer.

Om det finns behov att utveckla verksamheten mer, hjälper vi även gärna till genom till exempel våra CFO-tjänster. Våra lösningar är planerade för att kunna växa tillsammans med företaget, vilket gör det möjligt att utnyttja hela vårt tjänsteutbud även när redovisnings-, rapporterings-, ekonomi- och analysbehoven ständigt utvecklas. När hela koncernen sköts som en helhet, är ekonomiadministrationen effektiv och det är lättare att identifiera utvecklingsområden.

Greenstep är en del av MSI Global Alliance-nätverket och kan genom detta hjälpa kunder i över 100 länder.
MSI Global Alliance är ett globalt nätverk bestående av företag inom ekonomi, löneadministration, beskattning och juridik. Greenstep kan på detta sätt hjälpa kunder med högklassiga tjänster nästan var som helst i världen med hjälp av nätverket. Läs mer om MSI här.


Fördelar du får när Greenstep sköter ekonomiadministrationen för ditt företags globala verksamhet:

  • När vi sköter redovisningen för både moderbolaget och de utländska dotterbolagen förenklas konsolideringen, eftersom allt finns i ett och samma system. Ekonomiadministrationen blir således mer kostnadseffektiv och helheten blir klarare.
  • Du har en kontaktperson som hjälper till med kontakten till dotterbolagens ekonomiavdelningar, leverantörer osv.
  • Vår erfarenhet och vårt globala nätverk gör det snabbare och enklare att grunda ett bolag utomlands.
  • När ekonomiadministrationen är i sin ordning var du än är verksam, har du mer tid att fokusera på kärnverksamheten.