NetSuite implementering

Kom igång med NetSuite utan problem med hjälp av Greensteps team av experter!

Vi hjälper företag att införa den internationella affärssystemplattformen NetSuite. Greensteps experter har många års erfarenhet av NetSuite-implementeringar och vi gör dem alltid smidigt med kunden och verksamheten i fokus. Vi stödjer våra kunder både i användningen av plattformen och utvecklingen av den egna verksamheten och fungerar på det sättet som företagets strategiska partner innan, under och efter implementeringsprocessen.

Samarbetet mellan kunden och Greenstep är väldigt viktigt vid implementeringen och det bästa resultatet fås när kunden själv är involverad i projektet. Implementeringsprocessen och dess alla faser är väldigt transparenta: vi håller alltid proaktivt kontakt med kunden som kan själv följa med hur projektet framskrider. På det här sättet vill vi försäkra att kunden får vad de vill och behöver för att effektivt kunna styra sin verksamhet med hjälp av NetSuite.

Processen för att ta i bruk NetSuite

Nya processer och implementering av en ny plattform för verksamhetsstyrning är en stor förändring för organisationen och därför fungerar vi som ett viktigt stöd under hela processen. Vid införandet av NetSuite får vi en helhetsbild av kundföretagets verksamhet och processer, och på basen av det förbereder vi behövligt material och gör upp en plan, som vi utgår från då vi startar implementeringsprocessen. Att ta i bruk NetSuite är en längre process som sköts i olika etapper, dit vanligen följande faser hör:

  • Kick-off: vi försäkrar, tillsammans med alla berörda parter, att alla har en tydlig förståelse för projektets mål och tidtabell. Vi kommer överens om hur vi går vidare med projektet.
  • Kartläggning av verksamheten: vi går noggrant igenom företagets verksamhet och skapar oss en klar uppfattning om olika processer. Vi planerar hur de möjligtvis kunde utvecklas, så att de på ett optimalt sätt stöder företagets tillväxtstrategi.
  • Uppbyggande och validering: vi konfigurerar systemet och gör upp prototyper för de olika verksamhetsprocesserna. På basen av dessa gör vi behövliga analyser och testningar för att försäkra att systemet stöder alla användares mål.
  • Implementering: ni får ta NetSuite i användning. Vi erbjuder användarskolningar enligt behov och vi fungerar som stöd i förändringen.
  • Optimering: vi gör ännu möjliga optimeringar och efter den slutliga valideringen är systemet klart för användning och vi kan gå vidare till go live-skedet.

Go Live!

I Go live-skedet kan kunden använda NetSuite i den dagliga verksamheten. Vi stödjer kunden i hela go live-fasen och försäkrar att användningen av plattformen fungerar smidigt inom hela organisationen. Förutom omfattande Go live-stöd erbjuder vi även en kontinuerliga stöd- och utvecklingstjänster åt alla våra kunder. Kunden får därmed ett eget NetSuite team till sitt förfogande med en tillhörande tjänsteansvarig, som kan hjälpa även i de mest utmanande situationerna.