Tax services Mobile hero banner v1 Tax services Hero banner v1

Skatterådgivning & Legala tjänster

Våra experter har gedigen erfarenhet av beskattningens olika delområden. Vill du arbeta med experter som även är sakkunniga inom ekonomi och bolagsrätt och kan kombinera dessa till fördel för ditt företag?

Kontakta oss!

Omfattande skatte- och juridiska tjänster till stöd för ditt företagande

Beskattningen påverkar nästan all ekonomisk verksamhet och är ett område som kännetecknas av komplexitet och förändring. Där av är det väsentligt att ha tydliga skatteprocesser inom verksamheten och att alltid vara uppdaterad.

Greenstep är med dig hela vägen och våra skatteexperter ser till att du får tydlighet och säkerhet som stöd inför beslutsfattandet. Vi erbjuder våra kunder heltäckande skatterådgivning i alla situationer. Utifrån kundens behov skräddarsyr vi alltid våra tjänster och hjälper er på ett professionellt sätt.

Våra experter har gedigen erfarenhet av beskattningens olika delområden. De är även sakkunniga inom ekonomi och bolagsrätt och de kan kombinera dessa på ett affärsinriktat sätt.

Våra skattetjänster omfattar bland annat:

Företagsbeskattning:

 • Företagsköp och omstruktureringar
 • Tax Due Diligence
 • Hantering av bolagsdeklaration
 • Förändringar i nationella och internationella bolags- och koncernstrukturer
 • Ägarförändringssituationer – bedömning av underskott och koncernbidrag
 • Skatterevision

Fåmansföretag:

 • Beräkning av gränsbelopp samt löneunderlagsberäkning
 • Utredning av kvalificerade eller okvalificerade aktieinnehav
 • Generationsväxling – t.ex. intern aktieöverlåtelse och andelsbyten
 • Fusioner och Fissioner

Internationell beskattning:

 • Transfer Pricing
 • Utredning av fast driftställe
 • Utlandsetablering/ etablering i Sverige
 • Vinstallokering till fasta driftställen och filialer

Individbeskattning – Global Employer Services:

 • Hantering av utländsk personal eller anställda med utlandstjänstgöring
 • Ansökan om intyg och beslut såsom A1, SINK-beslut, expertskatt, jämkningar etc.
 • Utredning av socialförsäkringstillhörighet och socialavgifter
 • Upprättande av svensk inkomstdeklaration och skatteberäkning 
Skatterådgivning och Legala tjänster, Greenstep


Bolagsärenden:

 • Bolagsbildning
 • Förändring av aktiekapitalet
 • Avveckling av verksamhet/likvidation
 • Registreringar, ändringsanmälningar och korrespondens med Bolagsverket

Moms och indirekta skatter

 • Gränsöverskridande handel med varor och tjänster
 • Avdragsrätt för ingående moms vid blandad verksamhet
 • Fastighetsrelaterade momsfrågor
 • Regelverk vid byggmoms
 • Momsplikt vid finansiella tjänster
 • Importmoms vid varuförvärv från utanför EU
 • Distanshandel avseende varor och tjänster
 • Momsregistrering och löpande momsredovisning
 • Inställningar i era redovisnings- och affärssystem
 • Stöd vid Skatteverkets utredningar samt skatteprocesser
 • Skräddarsydda momsutbildningar
 • Utredning av fast etableringsställe
 • Tax Due Diligence
 • Skatt på kemikalier i viss elektronik
 • Skatt på el
 • Alkoholskatt
 • Tobaksskatt
 • Skatt på flygresor

Skatteutbildningar:

 • Skräddarsydda utbildningar utifrån behov

Affärsjuridisk rådgivning:

 • Arbetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • GDPR

En långsiktig och pålitlig partner för ditt företags alla skatteärenden

Check icon 5

Våra skattetjänster hjälper dig att betala rätt skatt i rätt tid och undvika att betala onödig skatt.

Check icon 5

Vi stödjer företagets ledning i alla förändringssituationer. Vi löser de problem som uppstår och ser till att inga nya uppstår.

Check icon 5

Vi investerar i långsiktiga kundrelationer och är en pålitlig partner för våra kunder nu och i framtiden.

Tax services

Proaktiv skatterådgivning skapar trygghet.

Med hjälp av våra skattetjänster hjälper vi er att hitta lösningar som på bästa sätt stöder er verksamhet. Omsorgsfull planering och förberedelser ger en mer förutsägbar beskattning. Vi satsar på långvariga kundrelationer och vi är en pålitlig partner för våra kunder nu och i framtiden!