Software mobile hero Software desktop hero

Stöd för startups och tillväxtföretag

Att hjälpa tillväxtföretag har varit en del av Greensteps DNA redan från start. Vi känner till både marknaden, investerare och tillvägagångssätten mycket väl - så låt oss följa med på er framgångsresa!

Kontakta oss

Tillväxt är en lagsport

Ett nystartat företag stöter ofta på utmaningar som rör finansiering, personalresurser, kompetens och processutveckling. Man kan och behöver inte alltid kunna göra allt själv. Greenstep har varit med och hjälpt många företag på deras tillväxtresa.

Med hjälp av vår yrkeskompetens och flera år av erfarenhet behöver vi inte uppfinna hjulet på nytt, utan vi kan hjälpa ert företag att hitta de metoder som passar bäst för er. På det här sättet kan ni koncentrera er på er kärnverksamhet och vi hjälper till med det övriga!

Läs mer om våra omfattande tjänster för startups och tillväxtbolag nedan.

Startup- och tillväxtföretags erfarenheter av Greenstep

I princip ordnade Greenstep all finansiering för Moi Mobiili under vår första tid, och det var mycket betydelsefullt eftersom vi talar om miljoner. Det gav oss omedelbart förtroende och tillit till Greenstep. De har varit vår expertpartner från allra första början, vilket har varit mycket värdefullt för oss.

Moi Mobiili

Greenstep har stöttat vår tillväxt från början genom att vara vår partner inom ekonomisk förvaltning. De hjälpte oss också med implementeringen och utvecklingen av vårt ERP-system, vilket var avgörande för oss. Vi hade inte kunnat växa så snabbt utan Greensteps hjälp!

Oura

Greenstep har varit med på vår resa från allra första början. De arbetade med oss på affärsplanen och hjälpte oss att skaffa kapital. Idag sköter Greenstep all vår ekonomihantering, redovisning och löneutbetalningar, och sparrar med oss om nya finansiella scenarier.

Eazybreak

Läs mer

Startup icon

Finansiering

Tillsammans med våra experter hittar vi de bästa möjligheterna till start- och tillväxtfinansiering för att stödja ditt företags tillväxt. Investerarna litar på de siffror vi tar fram och den hävstångseffekt vi har, så att du får en pålitlig uppbackning för att ta fram din maximala potential.

Startup icon

Pålitliga back office-tjänster

Vi tar hand om din finansiella förvaltning, så att du kan koncentrera dig helt på den operativa sidan. Vid behov kan vi också förse dig med en skicklig och erfaren CFO eller controller på deltid - skräddarsytt efter dina behov.

Startup icon

Analys och rapportering

Det är viktigt att ha en tydlig bild av företagets finansiella situation eller hur kundernas betalningsbeteende ser ut för framtida förhandlingar om betalningsvillkor. Med rapporteringsverktyget BI Book skapar du lättanvända och visuellt tydliga rapporter om olika enheter.

Startup icon

HR-tjänster

Tillväxt är ett beundransvärt tillstånd, men det måste också hanteras ur ett HR-perspektiv. Vi kan stödja dig i planering och utveckling av processer, liksom i många andra HR-relaterade frågor.

Startup icon

NetSuite

NetSuite samlar hela din verksamhet i en plattform och skalar upp internationellt med dig. På Greenstep hjälper vi dig att växa genom tydlighet och frigöra NetSuites fulla potential.

Startup icon

Hållbarhetstjänster

Att ta hänsyn till hållbarhet från början skapar en solid grund för hållbar tillväxt, och skapar också en konkurrensfördel i investerarnas ögon när de söker finansiering. Våra hållbarhetstjänster är här för att hjälpa dig!

Greenstep 2021 07 web

Ett tillväxtföretag existerar för att det har en överlägsen teknik, ett överlägset tjänstekoncept eller en överlägsen produkt.

Dess uppdrag är att fokusera på att driva framgången för den produkten. Vår roll är att se till att företaget inte behöver lägga tid på supportfunktioner och att det alltid får stöd i varje skede av sin tillväxt.

- Tore Teir

Fem steg till framgång

  1. Du har bara en chans att göra ett bra första intryck på investeraren. Många av våra kunder gjorde bra ifrån sig med bootstrapping tills bristen på finansiering började bli ett hinder för tillväxten. Om du funderar på tillväxtfinansiering, oavsett om det gäller ett seed-, serie A-, B- eller ett mer etablerat bolag, är det viktigt att grunden är i ordning för potentiella investerare. När startsträckan är kort och den genomsnittliga investeraren bara är intresserad av ungefär ett av tio bolag som presenteras, är det avgörande att göra ett bra första intryck. Genom att anlita en extern expert för att förhandla om finansiering med investerare ökar du dina chanser att lyckas, eftersom en erfaren förhandlare hjälper dig att säkra de bästa kontakterna och ser till att inget väsentligt utelämnas i förhandlingarna.
  2. Knappa resurser kräver en flexibel samarbetspartner. Många tillväxtbolag har en erfaren styrelse och investerarna förväntar sig att bolagets operativa ledning ska fokusera på affärsutveckling. Trycket är hårt och startsträckorna är korta. Det är dock inte alltid möjligt för bolag, särskilt i ett tidigt skede, att anställa en kompetent CFO eller Controller för att hantera företagets ekonomi. Greenstep erbjuder dig en kompetent och erfaren CFO eller controller på deltid, skräddarsydd för din specifika situation.

    För att säkerställa fullt fokus på att skapa tillväxt måste företagsledningen lägga fullt fokus på den operativa verksamheten. I detta fall bör stödfunktioner som ekonomihantering outsourcas till en pålitlig partner. Tillväxtbolag bör leta efter en flexibel partner för ekonomistyrning som kan anpassas till olika tillväxtstadier. Dessutom är juridiska och skattemässiga frågor ofta komplexa och kan ta lång tid att reda ut. Det kan vara svårt för ett nystartat företag att hitta interna resurser för att optimera skattefrågor och identifiera risker. Det lönar sig att investera i experthjälp - du får kvalitetsresultat på en gång och sparar tid och pengar.

  3. Personalen är motorn för tillväxten. I ett nystartat företag skapar bristen på resurser och varumärkeskännedom en situation där man måste ta risker för att kunna konkurrera. Kulturen i ett litet team byggs automatiskt på personkemi. Det är dock viktigt att HR-behoven utvecklas hand i hand med verksamheten. När företaget växer räcker det inte med en bra personkemi, utan för att behålla de bästa talangerna och utveckla nytt humankapital genom rekrytering måste mer uppmärksamhet ägnas åt personalhantering och medarbetarupplevelse.

  4. Hållbar tillväxt - ta hänsyn till hållbarhet redan från början. Att ta hänsyn till hållbarhet redan från början skapar en solid grund för hållbar tillväxt och ger dig också en konkurrensfördel i investerarnas ögon när du söker finansiering.

    För medelstora tillväxtföretag uppstår behovet av att mäta och rapportera om hållbarhet oftast när de ingår i större företags leveranskedja. Kunder hos stora företag kräver hållbarhetsdata från leverantörer som en del av sitt eget hållbarhetsarbete och -rapportering. Snabbväxande företag behöver dessutom ta hänsyn till EU:s krav på hållbarhetsrapportering. Greensteps hållbarhetstjänster hjälper er att utveckla ert hållbarhetsarbete och att mäta och rapportera effekterna av er verksamhet.

  5. Säkerställ skalbarhet och njut av tillväxtresan. När man strävar efter framtida tillväxt måste man beakta skalbarheten i de interna processerna för att möta framtida behov. Ingen vill hamna i en situation där det nuvarande systemet inte längre är anpassat till behoven när verksamheten utvecklas. Framtida tillväxt bör därför tas med i beräkningen när man gör sina val. Greensteps tjänster är uppbyggda för att vara skalbara för både inhemska och internationella marknader. Till exempel kommer personalfrågor, löner, bolagsstyrning (t.ex. NetSuite) och utveckling av interna processer att vara mycket enklare i framtiden om de tas bed i beräkningen redan under bolagets tillväxtfas.