Software mobile hero Software desktop hero

Stöd för startups och tillväxtföretag

Att hjälpa tillväxtföretag har varit en del av Greensteps DNA redan från start. Vi känner till både marknaden, investerare och tillvägagångssätten mycket väl - så låt oss följa med på er framgångsresa!

Kontakta oss

Tillväxt är en lagsport

Ett nystartat företag stöter ofta på utmaningar som rör finansiering, personalresurser, kompetens och processutveckling. Man kan och behöver inte alltid kunna göra allt själv. Greenstep har varit med och hjälpt många företag på deras tillväxtresa. Med hjälp av vår yrkeskompetens och flera år av erfarenhet kan vi hjälpa ert företag att hitta de metoder som passar bäst för er. På det här sättet kan ni koncentrera er på er kärnverksamhet och vi hjälper till med det övriga!

Startup- och tillväxtföretags erfarenheter av Greenstep

I princip ordnade Greenstep all finansiering för Moi Mobiili under vår första tid, och det var mycket betydelsefullt eftersom vi talar om miljoner. Det gav oss omedelbart förtroende och tillit till Greenstep. De har varit vår expertpartner från allra första början, vilket har varit mycket värdefullt för oss.

Moi Mobiili

Greenstep har stöttat vår tillväxt från början genom att vara vår partner inom ekonomisk förvaltning. De hjälpte oss också med implementeringen och utvecklingen av vårt ERP-system, vilket var avgörande för oss. Vi hade inte kunnat växa så snabbt utan Greensteps hjälp!

Oura

Greenstep har varit med på vår resa från allra första början. De arbetade med oss på affärsplanen och hjälpte oss att skaffa kapital. Idag sköter Greenstep all vår ekonomihantering, redovisning och löneutbetalningar, och sparrar med oss om nya finansiella scenarier.

Eazybreak

Startup icon

Finansiering

Tillsammans med våra experter hittar vi de bästa möjligheterna till start- och tillväxtfinansiering för att stödja ditt företags tillväxt. Investerarna litar på de siffror vi tar fram och den hävstångseffekt vi har, så att du får en pålitlig uppbackning för att ta fram din maximala potential.

Startup icon

Pålitliga back office-tjänster

Vi tar hand om din finansiella förvaltning, så att du kan koncentrera dig helt på den operativa sidan. Vid behov kan vi också förse dig med en skicklig och erfaren CFO eller controller på deltid - skräddarsytt efter dina behov.

Startup icon

Analys och rapportering

Det är viktigt att ha en tydlig bild av företagets finansiella situation eller hur kundernas betalningsbeteende ser ut för framtida förhandlingar om betalningsvillkor. Med rapporteringsverktyget BI Book skapar du lättanvända och visuellt tydliga rapporter om olika enheter.

Startup icon

HR-tjänster

Tillväxt är ett beundransvärt tillstånd, men det måste också hanteras ur ett HR-perspektiv. Vi kan stödja dig i planering och utveckling av processer, liksom i många andra HR-relaterade frågor.

Startup icon

NetSuite

NetSuite samlar hela din verksamhet i en plattform och skalar upp internationellt med dig. På Greenstep hjälper vi dig att växa genom tydlighet och frigöra NetSuites fulla potential.

Startup icon

Hållbarhetstjänster

Att ta hänsyn till hållbarhet från början skapar en solid grund för hållbar tillväxt, och skapar också en konkurrensfördel i investerarnas ögon när de söker finansiering. Våra hållbarhetstjänster är här för att hjälpa dig!

Greenstep 2021 07 web

Ett tillväxtföretag existerar för att det har en överlägsen teknik, ett överlägset tjänstekoncept eller en överlägsen produkt.

Dess uppdrag är att fokusera på att driva framgången för den produkten. Vår roll är att se till att företaget inte behöver lägga tid på supportfunktioner och att det alltid får stöd i varje skede av sin tillväxt.

- Tore Teir

Fem steg för framgång

1. Första intrycket hos investeraren kan bara göras en gång. Många av våra kunder lyckades med bootstrapping, men bristen på finansiering började redan bli ett hinder för tillväxten. Om du funderar på att skaffa finansiering, oavsett om det är i ett sådd-, serie A- eller B-fas eller ett mer etablerat företag, bör grundarbetet alltid vara i ordning för potentiella investerare. När startsträckorna är korta och den genomsnittliga investeraren bara är intresserad av ungefär vart tionde målbolag som presenteras för honom är det extremt viktigt att vara charmig vid första anblicken. Att använda en extern expert i förhandlingar med investerare kommer att förbättra dina chanser att lyckas, eftersom en erfaren förhandlare kommer att hjälpa dig att säkerställa de bästa kontakterna och se till att inget väsentligt utelämnas i förhandlingarna. Tillsammans kan vi hitta de bästa möjligheterna till start- och tillväxtfinansiering för att stödja ditt företags tillväxt.

  Vi har erfarenhet av flera Independent Business Review-rapporteringsprojekt, som ger företaget en översikt över möjliga finansieringsmodeller med hjälp av data från företagets interna och externa resurser. Rapporten ger finansiärer en tydlig bild av företagets status och potential, vilket gör det lättare att få ett positivt finansieringsbeslut. Förutom privat finansiering bör företaget planera att ansöka om offentlig finansiering. Eftersom de offentliga finansieringskanalerna är fragmenterade och delvis överlappande är det till stor hjälp ur ett företagsperspektiv att känna till alternativen. Vi stöder våra kunders tillväxt med vår expertis när det gäller att välja och ansöka om lämpliga offentliga finansieringskällor.

  2. Tillväxten sker i kärnprocesserna - vi stöttar dig med ett pålitligt back office. Många tillväxtbolag har en erfaren styrelse, utöver vilken investerarna förväntar sig att bolagets operativa ledning ska fokusera på affärsutveckling. Trycket är hårt och landningsbanorna är korta. Det är dock inte alltid möjligt för företag, särskilt i tidiga skeden, att anställa en kompetent CFO eller controller för att hantera företagets finanser. Greenstep erbjuder dig en kompetent och erfaren CFO eller controller på deltid, skräddarsydd för din situation. Våra tjänster för ekonomisk förvaltning kan också utnyttjas från tid till annan i händelse av en oväntad situation.

  3. Personal som tillväxtmotor. I ett nystartat företag skapar bristen på resurser och varumärkeskännedom en situation där man måste ta risker för att kunna konkurrera. Kulturen i ett litet team bygger automatiskt på viktig personkemi. Det är dock viktigt att HR utvecklas hand i hand med företaget. När företaget växer räcker det inte med att personkemin fungerar. För att behålla de bästa experterna och öka nytt humankapital genom rekrytering måste mer uppmärksamhet ägnas åt personalhantering och medarbetarupplevelse.

  Företaget kan komma igång med en mall för anställningsavtal som finns online, men överraskningar kan undvikas när HR-processerna har granskats av ett proffs. Till exempel kan konsekvensen i anställningsavtal, semesterpolicy, register och praxis efter avslutad anställning komma som en överraskning om man inte har tänkt på det i förväg. I tillväxtfasen behöver ett företag dock inte alltid en egen HR-expert på heltid. I detta fall kan en mer lämplig och kostnadseffektiv lösning hittas i tjänsterna från en HR kick-off workshop och en deltidsanställd HR-expert.

  4. Väx hållbart - ta hänsyn till hållbarhet redan från början. Att ta hänsyn till hållbarhet redan från början skapar en solid grund för hållbar tillväxt och ger dig också en konkurrensfördel i investerarnas ögon när du söker finansiering.

  För medelstora tillväxtföretag uppstår behovet av att mäta och rapportera om hållbarhet vanligtvis när de är en del av stora företags leveranskedja. Storföretagens kunder kräver hållbarhetsinformation från leverantörerna som en del av storföretagens eget hållbarhetsarbete och rapportering. Snabbväxande företag behöver dessutom ta hänsyn till EU:s krav på hållbarhetsrapportering. Greensteps hållbarhetstjänster hjälper dig att utveckla ditt hållbarhetsarbete och att mäta och rapportera effekterna av din verksamhet.

  5. Säkerställ skalbarhet för att kunna erövra världen. När man siktar på framtida tillväxt måste man ta hänsyn till skalbarheten i företagets interna processer. Ingen vill hamna i en situation där det nuvarande systemet inte längre är lämpligt för de egna behoven när verksamheten utvecklas. Ofta uppstår dock detta problem när verksamheten ökar. Greensteps tjänster är byggda för att kunna anpassas till såväl inhemska som internationella marknader. Till exempel kommer HR- och löneadministration, företagsledning (t.ex. NetSuite) och utveckling av interna processer att vara mycket enklare även i framtiden, eftersom de redan beaktas under företagets tillväxtfas.