Franchising icon new
P5070119 new
Brand background blur
Franchising icon new

En heltäckande partner som stöd för franchise-företag

Affärsmodellen för franchisebolag har sina egna särdrag och kräver optimerade processer, konsekvent rapportering samt professionell verksamhetsstyrning. Greenstep erbjuder omfattande ekonomi- och HR-tjänster åt franche-företag, där både den enskilda företagarens och hela kedjans behov och mål beaktas. Vår branschlösning för kedjeföretag består bland annat av följande experttjänster:

Greenstep som en del av franchise-företagens framgång!

Greenstep stödjer franchise-företag i styrningen av verksamheten och hjälper såväl kedjan som företagarna att nå uppsatta mål.

En kedja är inte starkare än dess svagaste länk - vilket betyder att en konsekvent och enhetlig ekonomiadministration är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för franchise-företag. När rapporteringsprocesserna håller hög kvalitet genom hela organisationen får man en klarare bild över hela kedjans verksamhet och dess ekonomiska situation. Detta stöder både beslutsfattande och resursanvändning och hjälper till att identifiera möjliga problemområden. Med hjälp av Greensteps experter sköts rapporteringen professionellt och transparent. Vi gör rapporteringen ännu tydligare för alla parter genom att använda dynamiska rapporteringslösningar baserade på Microsoft Power BI.

Högkvalitativ redovisning som håller bokslutsnivå gör rapporteringen ännu effektivare. Genom att automatisera inköpsfakturor och kontoutdrag får vi effektivitet och kvalitet i transaktionerna. Redovisning hör till Greensteps nyckelkompetenser och som vår kund kan du vara säker på att hela kedjans redovisning sköts med samma jämna kvalitet, inom utsatt tid. Till Greensteps huvudtjänster hör även löneadministration, där tillförlitlighet och noggrannhet alltid står i fokus. När verksamhetens ekonomiska basfunktioner är i ordning och sköts av ett professionellt team och med hjälp av moderna system, har företagaren mer tid över att fokusera på det väsentliga.

Förutom kontinuerliga tjänster erbjuder vi även projektbaserad konsultering åt franchise-företag. På kedjenivå hjälper vi till exempel till att tolka nyckeltal eller skapa enhetlig praxis inom ekonomiadministrationen, vilket gör det lättare att få en helhetsbild över verksamheten och driva den framåt. Våra experter vägleder även enskilda entreprenörer i utvecklingen av affärsverksamheten t.ex. genom att hålla utbildningar där man till exempel går igenom allmänna riktlinjer för ekonomiadministrationen, beskattningen och verksamhetsmodeller i olika situationer.

Vi hjälper även gärna till med andra utmaningar relaterade till verksamheten inom ett franchise-företag. Till exempel är vårt HR-team till stor hjälp vid viktiga personalfrågor, så som uppgörande av gemensamma HR-praxis för hela kedjan, förenande av organisationskulturen eller tolkning av arbetslagstiftningen. Om man stöter på problem med beskattningsfrågor hjälper våra kunniga skatte-experter till att lösa dem. I andra specialsituationer, så som till exempel vid företagstransaktioner eller generationsskiften erbjuder vi på Greenstep även heltäckande CFO-tjänster.