Franchising mobile hero Franchising hero v2

Heltäckande partner för franchiseföretag

Greenstep hjälper franchiseföretag i deras företagsledning och arbetar för att uppnå de mål som satts upp för både kedjan och enskilda entreprenörer.

Kontakta oss

Vi hjälper franchisetagare att lyckas

Affärsmodellen för franchising har sina egna särdrag som kräver optimerade processer, korrekt och konsekvent rapportering samt professionell affärsrådgivning.

Greenstep tillhandahåller omfattande ekonomihanterings- och HR-tjänster till franchisetagare, med hänsyn till både kedjans och de enskilda entreprenörernas behov och mål.

Greenstep 2021 19 web

Smidig drift av ett franchiseföretag med hjälp av en expertpartner.

Greenstep hjälper franchiseföretag med företagsledning och främjar både kedjan och enskilda entreprenörer mot deras uppsatta mål.

Franchising icon

Rapportering

När rapporteringsprocesserna är konsekventa i hela organisationen får man en tydlig bild av hela kedjans affärsmässiga och finansiella situation. Detta underlättar beslutsfattande, bättre resursutnyttjande och identifiering av potentiella problemområden.

Franchising icon

Redovisning

Effektiviteten i rapporteringen förbättras genom högkvalitativ redovisning. Automatisering av inköpsfakturor och kontoutdrag ger snabbhet och noggrannhet. Bokföring är en av Greensteps kärntjänster, och som vår kund kan du vara säker på att bokföringen för hela kedjan utförs på ett enhetligt sätt och enligt överenskommen tidtabell.

Franchising icon

Lönehantering

Löneadministration är en av Greensteps kärnkompetenser, där tillförlitlighet och noggrannhet är avgörande. När grunderna för en verksamhet är i ordning i ett kedjeföretag och löper smidigt med hjälp av ett professionellt team och moderna system, har entreprenörer mer tid för sin kärnverksamhet.

Franchising icon

CFO-tjänster

Våra erfarna CFO-experter finns här för att stödja dig, till exempel i speciella affärssituationer som företagsförvärv eller generationsskiften.

Franchising icon

HR-tjänster

Våra HR-tjänster finns här för att hjälpa dig med personalrelaterade frågor, till exempel att skapa gemensamma HR-rutiner för hela kedjan, förena kulturen eller tolka arbetslagstiftningen.

Franchising icon

Tax & Legal

Våra erfarna jurister och skatteexperter hittar en lämplig lösning för ditt företag i alla situationer. Även när du har ett problem som du ännu inte helt har insett själv.

Tre tips för framgång

  1. Effektiv rapportering är avgörande.
    Kedjan är lika stark som dess svagaste länk, så en konsekvent ekonomistyrning är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för franchisekedjor. När rapporteringsprocesserna är konsekventa i hela organisationen får man en tydlig bild av den affärsmässiga och finansiella situationen för hela kedjan. Detta underlättar beslutsfattande, bättre resursutnyttjande och identifiering av potentiella problemområden. Med hjälp av Greensteps experter hanteras rapporteringen professionellt och transparent, och vi gör rapporteringen ännu tydligare för alla parter med hjälp av dynamiska Microsoft Power BI-baserade lösningar.

  2. Högkvalitativ redovisning och automatisering ger noggrannhet i rapporteringen.
    Effektiviteten i rapporteringen förbättras genom högkvalitativ redovisning. Automatisering av inköpsfakturor och kontoutdrag ger snabbhet och noggrannhet. Bokföring är en av Greensteps kärntjänster, och som vår kund kan du vara säker på att hela kedjans bokföring utförs på ett enhetligt sätt och enligt den överenskomna tidtabellen. Löneadministration är en annan av Greensteps kärnkompetenser, där tillförlitlighet och noggrannhet är avgörande. När grunderna för verksamheten är i ordning i ett kedjeföretag och löper smidigt med hjälp av ett professionellt team och moderna system, får företagarna mer tid för sin kärnverksamhet.
  3. Projektbaserad rådgivning för kompetensutveckling och effektivisering av processer.
    Utöver löpande tjänster erbjuder vi även franchiseföretag konsultation i projektform. På franchisenivå hjälper vi till exempel till med att tolka nyckeltal eller skapa gemensamma rutiner för ekonomistyrning, vilket gör det lättare att uppfatta och ta vidare helhetsbilden av verksamheten. Våra experter vägleder också enskilda företagare i utvecklingen av deras verksamhet, till exempel genom att utbilda de allmänna riktlinjerna för ekonomiförvaltning, skattepraxis och verksamhetsmodeller i olika situationer.