Porssiyhtiot icon new
Listatut new
Brand background blur
Porssiyhtiot icon new

Våra tjänster för börsnoterade bolag

Som heltäckande partner hjälper vi börsbolag i olika storlekar enligt deras behov!

Vi stödjer börsbolag i deras vardag

Att hålla nyckeltalen aktuella och få projekt att framskrida enligt plan är två områden som vi som partner ofta hjälper till med, eftersom börsbolag på förhand måste informera offentligt om datum för resultatpublicering.

Plötsliga uppsägningar, föräldraledigheter samt sjukfrånvaron bland personalen är typiska orsaker till att ett projekt inte framskrider som önskat eller att tidtabellen inte håller. I dessa situationer finns våra erfarna experter snabbt till hands och försäkrar att verksamheten fungerar smidigt och kvalitativt utan avbrott. Vi erbjuder börsbolag bland annat Business Controllers och CFO:s på heltid/deltid samt projektledare som stöd för ekonomiledningen. Vi sköter även IFRS-rapportering samt analys och rapportering åt våra kunder.

Speciellt mindre börsbolag kan outsourca alla ekonomiadministrationens basfunktioner åt oss, så att en av våra redovisningskonsulter med sitt team ansvarar för kundrelationen till börsbolagets ekonomichef. Ofta outsourcas hela externa redovisningen och processerna sköts smidigt med hjälp av våra experter. Tillsammans vill vi kartlägga ert företags situation och skräddarsy vårt tjänsteutbud så att det passar just era behov - vårt mål är att göra våra kunders vardag enklare och smidigare. På det här sättet kan du som vår kund sova gott om natten utan ständig oro över redovisningens kvalitet eller bristande tidtabeller.

Vi har jobbat med NetSuite-projekt för flera börsnoterade företag, där enkla programvaror inte har möjliggjort global verksamhetsstyrning. Med hjälp av NetSuite blir hanteringen av internationella kontoplaner och dotterbolag mycket enklare, då ERP-systemet är utformat för att möta företagets behov.