Legal Services Greenstep mobile hero Legal Services Greenstep desktop hero

Våra tjänster för börsnoterade bolag

Som heltäckande partner hjälper vi börsbolag i olika storlekar enligt deras behov!

Ta kontakt

Greenstep som en heltäckande partner för börsnoterade företag

Att hålla nyckeltalen aktuella och få projekt att framskrida enligt plan är två områden som vi som partner ofta hjälper till med, eftersom börsbolag på förhand måste informera offentligt om datum för resultatpublicering.

Greenstep har den kunskap och erfarenhet som krävs för att bistå ditt noterade bolag i alla affärsrelaterade frågor.

Porssiyhtiot icon 1

Interim controller eller CFO

I börsnoterade företag och andra större företag kan behoven gälla ett brett spektrum av kontrollfunktioner, koncernrapportering och i vissa fall har Greensteps experter också agerat i rollen som CFO i börsnoterade företag.

Porssiyhtiot icon 1

Utveckling av processer

Processutveckling erbjuder otaliga möjligheter att förbättra din konkurrenskraft inom alla områden av din verksamhet. Fördelarna med processutveckling är inte bara ekonomiska när det gäller att spara tid och pengar, utan också kvalitativa - med fokus på personalens välbefinnande och effektivitet, vilket i slutändan resulterar i hög kundnöjdhet och ett framgångsrikt företag.

Porssiyhtiot icon 1

Finance Project Manager

Behöver ni uppdatera era ekonomisystem, men ni har inte tillräckligt med tid över eller så går projektet inte framåt som förväntat? Greensteps erfarna projektledare hjälper ditt företag att slutföra projekten i tid och få bästa möjliga avkastning på investeringen!

Porssiyhtiot icon 1

IFRS-rådgivningstjänster

Under årens lopp har vi genomfört flera IFRS-konverteringar för våra kunder. Dessutom har våra experter hjälpt våra börsbolagskunder med bland annat IFRS-tolkningar och bilagor. Vi hjälper också gärna företag med deras behov i samband med en börsnotering.

Porssiyhtiot icon 1

NetSuite

Vi har framgångsrikt genomfört hundratals NetSuite-implementeringar i många länder för företag i olika branscher. Vi har förbättrat NetSuite-plattformen på bransch basis. Vi förser dig också med ett erfaret team som tar hand om din affärsplanering och ekonomiska förvaltning med NetSuite.

Porssiyhtiot icon 1

Kvalitetsredovisning

Kärnan i redovisningstjänster är förmågan att hålla deadlines och leverera högkvalitativt arbete. Det vet våra ekonomiexperter. Effektivisera dina rutiner för ekonomisk förvaltning med Greensteps högkvalitativa redovisningstjänster.

Greenstep9147

Oavsett om du är ett litet eller stort börsnoterat företag kan vi hjälpa dig på ett sätt som passar just dig.

Vi har framgångsrikt arbetat med flera hundra inhemska och internationella börsnoterade företag.

Vi stödjer börsbolag i deras vardag

  1. Plötsliga uppsägningar, föräldraledigheter samt sjukfrånvaron bland personalen är typiska orsaker till att ett projekt inte framskrider som önskat eller att tidtabellen inte håller. I dessa situationer finns våra erfarna experter snabbt till hands och försäkrar att verksamheten fungerar smidigt och kvalitativt utan avbrott. Vi erbjuder börsbolag bland annat Business Controllers och CFO:s på heltid/deltid samt projektledare som stöd för ekonomiledningen. Vi sköter även IFRS-rapportering samt analys och rapportering åt våra kunder.
  2. Speciellt mindre börsbolag kan outsourca alla ekonomiadministrationens basfunktioner åt oss, så att en av våra redovisningskonsulter med sitt team ansvarar för kundrelationen till börsbolagets ekonomichef. Ofta outsourcas hela externa redovisningen och processerna sköts smidigt med hjälp av våra experter. Tillsammans vill vi kartlägga ert företags situation och skräddarsy vårt tjänsteutbud så att det passar just era behov - vårt mål är att göra våra kunders vardag enklare och smidigare. På det här sättet kan du som vår kund sova gott om natten utan ständig oro över redovisningens kvalitet eller bristande tidtabeller.
  3. Vi har jobbat med NetSuite-projekt för flera börsnoterade företag, där enkla programvaror inte har möjliggjort global verksamhetsstyrning. Med hjälp av NetSuite blir hanteringen av internationella kontoplaner och dotterbolag mycket enklare, då ERP-systemet är utformat för att möta företagets behov.
  4. Stora börsnoterade företag är skyldiga att rapportera sin viktigaste icke-finansiella information som en del av sin årsredovisning. EU:s klassificeringssystem för hållbarhetsrapportering, eller EU-taxonomi, syftar till att identifiera om ett företags verksamhet bidrar till att uppnå EU:s miljömål. Från och med 2024 kommer dessutom alla börsnoterade och stora företag att behöva rapportera om sitt hållbarhetsarbete enligt EU:s nya standard för rapportering av företagens sociala ansvar (CSRD). CSR-rapportering ger en utmärkt grund för att förstå ett företags hållbarhetsprestanda och dess påverkan. Vårt erfarna hållbarhetsteam hjälper dig gärna att utveckla din rapportering och tolka taxonomin.