Transaktionstjänster för Säljaren

Har ni planer på att sälja ert bolag, men ni vill försäkra er om att ni får bästa möjliga pris för affären? Eller har ni redan fått ett affärsförslag, men ni vet inte hur ni skall gå vidare? Greensteps experter, med erfarenhet av över hundra företagsaffärer, hjälper dig!

Vid ett företagsförvärv strävar man efter att hitta bästa möjliga affärsvillkor för både köparen och säljaren. Även som säljare lönar det sig att ta hjälp i processen, för att försäkra att allt material är i skick och att man hittar bästa möjliga köpare att ta över företagsverksamheten. Transaktionsprocessen kan grovt delas in i tre faser; förberedelse-, förhandlings- samt integrationsfasen. För att försäkra en lyckad företagsförsäljning bör man uppmärksamma och satsa på alla dessa faser. Vi hjälper och stöttar er från början till slut!

Att ta hjälp av en utomstående expert är inget man skall vara rädd för, eftersom vi genom vår erfarenhet kan försäkra bästa möjliga villkor vid affären, vilket också ofta kan höja försäljningspriset. Priset är ändå inte alltid den viktigaste faktorn för en lyckad företagsförsäljning. Vi är med och försäkrar att ditt företag och dina anställda får bästa möjliga hem av sina nya ägare.

Förberedelse är nyckeln till framgång

För säljaren är förberedelsefasen av största vikt för att säkra en lyckad företagsförsäljning. I denna fas bör säljaren förbereda företaget för försäljning och förbereda sig för en Due Diligence. Syftet med Due Diligence-analysen är att få en omfattande överblick av målföretagets affärsverksamhet och dess eventuella risker. En utomstående expert kan ge konkret mervärde åt företaget genom de observationer och förslag på åtgärder som görs i samband med Due Diligence-processen.

Genom att identifiera möjligheter och risker i affärsverksamheten kan man även fastställa rätt marknadspris för målföretaget. Våra experters gedigna erfarenhet av företagsvärdering från många olika företag och branscher säkerställer att du säkert får bästa möjliga pris för företagsförsäljningen!

Vid förhandlingsfasen fastställs affärens slutliga pris och båda parternas ansvar

Greensteps experter kan hjälpa till att strukturera upp affären i sin helhet. Oavsett om du säljer en hel affärsverksamhet eller aktier är det viktigt att noggrant definiera ansvar, betalningssätt samt möjliga earn out-ramar som överlåtes i samband med affären. Att identifiera och utvärdera olika alternativ är en viktig del av en lyckad transaktionsprocess.

Våra datalagringstjänster, dvs. "data-rooms" hjälper till att skapa lyckade transaktionsprocesser. Målet med datalagren är att skapa en för båda partnerna trygg plats, där man på ett säkert sätt kan hantera information och dokument som rör affären. På det här sättet har man all nödvändig information på en och samma, trygga plats, vilket snabbar på och förenklar processen.

En lyckad integration ger personalen ett trivsamt, nytt hem

Vid en företagsförsäljning rör sig personal från målföretaget till det köpande företaget. Att försäkra personalens framtid är därför en av de mest kritiska faktorerna att beakta vid en företagsförsäljning. Greensteps experter hjälper er att försäkra att det i samband med företagsförvärvet skapas en bra integrationsplan så att ert företag och dess anställda får ett trivsamt, nytt hem.

Greensteps experter bidrar med följande fördelar åt säljaren vid en företagsförsäljning:

  • Vi kan hjälpa till att genomföra hela processen eller fokusera på ett visst, kritiskt delområde.
  • Att känna till processen hjälper till att planera den väl, vilket sparar både tid och pengar.
  • Att vara väl förberedd på Due Diligence-processen gör er till ett attraktivare köpobjekt.
  • Planering av affärens struktur möjliggör det bästa möjliga priset.