LD Services Greenstep mobile hero LD Services

Greenstep Academy – Din L&D Partner

Vi stöder din tillväxt och utveckling med aktuell utbildning och coaching. Vi levererar imponerande L&D lösningar, skräddarsydda efter dina behov.

Ta kontakt

Kompetens är konkurrenskraft. Det vinnande företaget imorgon är det som erkänner sina kompetensbehov idag.


Kärnan i Greenstep Academys utbildningstjänster är att vi skapar utbildningstjänster för att stödja er framgång. Vi kartlägger er företagskompetens, vi hjälper till att identifiera ert kompetens gap nu och i framtiden, samt skapar utbildningar som hjälper er att lyckas.

Greenstep Academy tjänsterna består av teman om finanshantering-, HR- och redovisningssystem.
I sina utbildningar behandlar Academyn aktuella trender, fenomen och framtida riktningar inom affärsutveckling. Utbildningen täcker alla nivåer i organisationen, såsom:

  • utbildning och skolning av experter,
  • strategisk ledarskapsutbildning och skolning, samt
  • genomförande av relevanta utbildningsprogram.


Vad för problem löser Greenstep Academy?


Varför välja Greenstep Academy för att stödja er kompetensutveckling?

Greensteps branschkompetens och vision för att hantera de många olika förändringssituationer som företaget står inför är mycket stark. Våra experter har en lång erfarenhet inom många olika branscher och verksamheter. Vid produktionen av utbildning litar vi på starka experter. Vi glömmer dock inte övningen och vi hanterar ämnena på ett förståeligt sätt, i praktiken och med deltagarna i åtanke. Vi vill att deltagarna ska förverkliga och lämna våra evenemang med exempel på fall och best-practice; verkligen förstå de frågor som hanteras.

Med hjälp av våra utbildningstjänster får företagsledningen förtroende för grunderna och alternativen för beslutsfattande i förändringssituationer, samt experter får en djupare inblick i de specifika situationerna och förändringarna inom deras expertområde. Vi vill också dela vårt nätverk, så genom att delta i evenemang genom utbildningstjänster kan också du växa ditt nätverk.Greenstep Academy - En avancerad utbildningspartner