Beräkning av koldioxidavtryck

Beräkning av företagets koldioxidavtryck ger ett försprång då EU:s lagstiftning kommer i kraft och driver upp efterfrågan på produkter och tjänster med låga utsläpp. Vi hjälper ert företag att hållbart hållas i täten även i framtiden.

EU eftersträvar klimatneutralitet senast år 2050. Företag som inte förbinder sig till detta kan komma att få det svårt - framför allt om man vill hålla affärsverksamheten lönsam. Förenklat innebär klimatneutralitet att samhället endast producerar sådan mängd utsläpp som det kan avskilja från atmosfären.

Hur påverkar detta just er?

Inga företag kommer att kunna ducka för regleringarna så att förändringarna inte skulle påverka den egna affärsverksamheten. Olika mått på hållbarhet kommer i framtiden att i ännu större grad intressera både kunder, samarbetspartners samt finansiärer.

Som tur är dessa hållbarhetsmätare inte så invecklade som de låter. Vi kan tillsammans snabbt ta reda på vilka utsläpp de produkter och tjänster som ert företag producerar har. Vi startar vid enkla och mest betydande områden, till exempel logistiska bränsleutsläpp, som enkelt kan räknas ut med hjälp av data från den löpande bokföringen.

Vi hjälper ert företag att öka konkurrensfördelen:

  • mäta affärsverksamhetens utsläpp och miljöpåverkan under hela livscykeln
  • mäta de positiva effekterna av företagets handlingar för att bidra till minskade utsläpp i samhället
  • göra upp en plan för att minska utsläpp och annan negativ miljöpåverkan
  • stödja strategiarbete och utveckling av affärsverksamheten
  • göra utsläppsinformation till en del av produkten eller tjänsten
  • använda information i försäljning och kommunikation.

Fördelar med utsläppsberäkning och livscykelanalys:​

  • Tydlig bild av den positiva och negativa miljöpåverkan som affärsverksamheten har
  • Ekonomiskt lockande och riskfriare investeringsobjekt
  • Möjlighet att utveckla konkurrensfördelen genom att kunna erbjuda marknadens mest utsläppssnåla lösning