Företagsvärdering

Planerar du att sälja ditt företag eller emittera nya aktier, men är osäker på till vilket pris? Har du hittat ett intressant förvärvsobjekt men vill försäkra dig om att du inte betalar för mycket? På Greenstep har vi experter som kan hjälpa dig med en företagsvärdering.

Greensteps verksamhetsmodell har utvecklats på basen av ekonomihanteringsprocesser på tillväxt- och internationell nivå. Denna modell möjliggör ekonomitjänster med kvalitet och skalbarhet i världsklass, samtidigt som de är mycket smidiga och passar företag av alla storlekar.

Behovet av en företagsvärdering uppstår oftast när man skall köpa eller sälja ett företag, en del av ett företag eller när man tänkt emittera nya aktier i samband med en finansieringsrunda.

Vad företaget är värt beror på om man ser det ur köparens eller säljarens synvinkel. Våra experter hjälper dig att förstå bolagets verkliga värde, identifiera faktorer som kan öka värdet framöver och bedöma eventuella riskfaktorer.

Vid en värdering analyserar vi företagets verksamhet och strategi för att bemöda framtidsutsikterna. Vi använder flera metoder där vi bland annat beräknar nuvärdet av de förväntade kassaflödena för kommande år och väger in branschkoefficienter som till exampel omsättning och rörelsevinst. I typiska fall observerar man också strategiska värdets betydelse.

Som resultat av företagsvärderingen får du en rapport som ger en tydlig bild av företagets framtida potential och en uppskattad värdering av företaget.

Tjänsten är särskilt användbar vid:

  • Nyemission av aktier
  • Aktiehandel
  • Ägarskiften
  • Värdering för incitamentsprogram