Back Office Services for Funds Greenstep mobile hero Back Office Services for Funds Greenstep desktop hero

Tjänster för kapitalfonder

Outsourca back office uppgifter för fonder enligt dina behov.

Ta kontakt

Greenstep erbjuder skalbara back office tjänster åt olika typer av fondbolag.

Till tjänsterna hör allt från placeringsrapportering till redovisning och myndighetsrapportering. Alla våra kunder får en utnämnd kundansvarig från oss, vilket betyder att en av våra professionella CFO-experter ansvarar för myndighets- och placeringsrapporteringen för er fond.

Förvaltningen av kapitalfonder och investmentbolag kräver specialkompetens. Rapporteringsbehoven hos fondbolag och andra reglerade bolag kan vara mycket omfattande och detaljerade. Kraven på myndighetsrapporteringen är under ständig förändring, vilket förutsätter noggrann uppföljning av de olika regleringarna. Också investerarna kräver att få rätt information i rätt tid. Nuförtiden förväntar sig investerarna dessutom olika alternativ vad gäller distribution av rapporten; i stället för bara en pdf-rapport vill man till exempel ha en elektronisk portal, där placeringsinformationen är uppdaterad på t.ex. månads- och kvartalsbasis.

  Greenstep erbjuder experthjälp för bl.a. följande back office-uppgifter hos kapitalfonder:

  • Fondens betalningstrafik (kapitalfordringar och returer)
  • Fondbokföring med specialexpertis
  • Avtalsenlig IPEV-rapportering
  • Myndighetsrapportering (AIFM, SIRA, FATCA, CRS)
  • Placerares ad hoc-förfrågningar och övriga stödfunktioner med anknytning till förvaltningen av fonden enligt kundens behov
  • Värderingstjänster
  • Skräddarsydda utbildningar