Interim hållbarhetskonsult

Behöver ert hållbarhetsprogram uppdateras, eller finns det behov av en diskussionspartner inom hållbarhetsområdet? Kanske är er interna hållbarhetsexpert på väg att lämna sin roll tillfälligt eller permanent? I så fall kan någon av våra konsulter fungera som tilläggsresurs på deltid eller heltid, för att försäkra att hållbarhetsarbetet fortlöper som planerat.

Det kan vara utmanande att påbörja hållbarhetsarbetet utan experter inom området. Det finns en stor efterfrågan på hållbarhetskonsulter på arbetsmarknaden, vilket kan försvåra processen att rekrytera en egen hållbarhetskonsult. Med hjälp av en interim hållbarhetskonsult får er organisation flexibelt tillgång till en riktig expert inom området. Våra erfarna hållbarhetsexperter stöttar även kundens hållbarhetschef eller -team, i fall det finns. Vår omfattande tjänstehelhet ger tilläggsresurser inom hållbarhetens olika delområden - allt enligt kundens behov.

Interim hållbarhetskonsult eller -chef fungerar på samma sätt som en interim CFO:

  • inom kundorganisationen
  • som en del av kundens eget hållbarhetsteam
  • för den tid som kunden önskar

Fördelar med en interim hållbarhetsexpert:​

  • Ni får experthjälp utan behov av rekrytering
  • Det finns en stor efterfrågan på erfarna hållbarhetsexperter, vilket syns på lönenivån
  • Ingen bindningstid - experten hjälper till med ett visst projekt eller för en längre, överenskommen tid
  • Kontinuitet i arbetet medan kundens hållbarhetschef eller -konsult tillfälligt är borta

En lämplig person väljs ut på basen av kundens behov, bransch och målsättningar.