Payroll mobile hero Payroll desktop hero

Högkvalitativ och pålitlig lönehantering

För oss är inget lönerelaterat problem för svårt. Våra lönespecialister stöttas av över 700+ experter. Bli en av våra nöjda kunder ni också!

Kontakta oss!

Omfattande och starkt kunnande inom modern lönehantering

På Greenstep vill vi glädja våra kunder genom att alltid erbjuda ekonomitjänster av hög kvalitet. Löneadministration är en av våra populäraste tjänster och med hjälp av våra kunniga experter samt våra elektroniska lönehanteringssystem blir löneräkningen betydligt effektivare. Den högkvalitativa lönehanteringen är ett resultat av våra experters kompetens - vi har också flera SRF-auktoriserade lönekonsulter i vårt team.

Vi erbjuder lönehanteringstjänster även åt stora och internationella företag - totalt litar över 800 lönekunder på oss. Som Greensteps kund sparar du tid samtidigt som dina lönetjänster blir effektivare. Vi sköter kontakten med våra partners åt dig och vi rapporterar om hela kedjans framgång på en och samma gång.

Hur utvecklar vi våra lönetjänster?

Vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens, våra processer och system i enlighet med rådande krav - alltid med beaktande av kundens verksamhet:

1. Processernas utveckling

Vi utvecklar våra lönehanteringsprocesser proaktivt, utgående från kundens situation. Om vi tror att lönehanteringen kunde effektiviseras på ett kostnadseffektivt sätt, berättar vi alltid det åt kunden. Vi ser till att kommunikationen fungerar och att informationen når rätt personer via rätt kanaler - processerna fungerar när personerna som är involverade förstår varför man gör som man gör. Våra lönekonsulter får förutom detta även kontinuerlig utbildning via Greenstep Academy.

2. Automation

På Greenstep automatiserar vi allt vi kan som ger kunden mervärde. Målet med automatiseringen är att minimera manuella processer för att uppnå effektivitet och felfrihet. Det är inte en slump att våra löneberäkningar har en korrekthet på 99,8% och att vi strävar efter 100%. Automation används till exempel för automatiska dataöverföringar, insamlande av löneinformation och kontroll av information med hjälp av integrationer och systemrobotik.

3. Användning av artificiell intelligens

Artificiell intelligens är inte framtiden - det här och nu. Vi utvecklar systematiskt artificiell intelligens genom vårt eget analysteam. Artificiell intelligens används i interna processer (bl.a. kontroller) samt kundarbeten (bl.a. avstämningar). Ett konkret exempel på ett hjälpmedel vi skapat som nyttjar artificiell intelligens är finance.rocks.

Hogia - lönesystemens Ferrari

Vi erbjuder våra kunder Hogias systemhelhet för hantering av löne- och HR-processer. Vi rekommenderar Hogia eftersom det är ett system för hela organisationen. Hogia stödjer HR-teamet, lönekonsulterna, personalen, cheferna och ledningen.

Hogia innehåller färdiga löneregister för många olika branschavtal, vilket göra att programmet passar både mindre och större bolag inom olika branscher. I Hogia finns även färdigt utformade rapportunderlag, som gör det enkelt för våra lönekonsulter att förse både kunden och redovisningskonsulten med information om till exempel löner, semestrar, frånvaro och bokföring.

Läs mer om Hogia!

Greenstep som partner

Bekanta dig med en del av Greensteps tjänsteutbud