IPO Readiness

Hjälp med arrangemangen kring en börsintroduktion!

Många framgångsrika företag söker sig till slut till börsen. En börsnotering ger företaget en möjlighet att skaffa nytt kapital för att kunna finansiera tillväxt och utveckla verksamheten.

Det är en utmanande och tidskrävande process för ett företag att förbereda sig inför en börsintroduktion. Det introducerande företagets ekonomiadministration behöver förbereda sig på ett flertal nya händelser, plikter och tidtabeller. Vi hjälper gärna ert företag med arbetet inför en börsnotering!

Under processen utvecklas företagets ekonomiadministrativa basprocesser för att passa ett offentligt bolag, till exempel vid följande områden:

  • Utveckling av bolagsstyrning och riskhantering.
  • Införlivande av ekonomisk rapportering och informationsskyldighet till en nivå som krävs för börsnoterade företag.
  • Planering av ekonomiadministrationens organisering och resursfördelning.
  • Hjälp vid övergången till rapportering i enlighet med internationella bokslutsstandarder (International Financial Reporting Standars, dvs. IFRS).