Bokslutstjänster

Önskar du att ditt företags bokslut sköts av en pålitlig och proaktiv expert som gör ett noggrant arbete med stöd av 700 andra ekonomiexperter?

Ibland stöter företag på situationer där personalen på den egna ekonomiavdelningen är förhindrade att sköta alla ekonomirelaterade uppgifter. I dessa situationer kan vi stödja företaget genom att erbjuda tillfällig, projektbaserad hjälp i upprättandet av bokslut.

Med hjälp av våra experter upprättas bokslut enligt internationella IFRS-standarder. Utöver Sverige har Greenstep kontor i Finland, Norge, Åland och Estland, och genom vårt partnernätverk MSI Global Alliance hjälper vi våra kunder världen över.

Mindre bolag eller börsnoterade bolag, oavsett vad så kan Greenstep hjälpa er med rätt typ av resurser!


En kontinuerlig bokföring som håller bokslutsnivå minskar arbetstiden som ägnas åt bokslutet

På Greenstep görs redovisningen månatligen på bokslutsnivå, vilket betyder att man med bokföringen månatligen producerar information om företagets ekonomiska situation med motsvarande noggrannhet som vid periodbokslut. På det här sättet får företaget aktuell information som stöd för beslutsfattandet. Vi har till och med automatiserat vissa av redovisningens kvalitetssäkringsprocesser med hjälp av robotar, för att försäkra att man till alla kunder producerar bokföring som håller samma höga kvalitet som bokslutet.

Förutom detta förbereder vi oss för bokslut i god tid (vi justerar balansräkningsposterna, skissar upp noter och gör upp tidtabeller) redan innan bokslutstiden. På det här sättet får man bokslutet klart för revision enligt tidtabell och uppgifter om företagets inkomstdeklaration i tid.

Kvalitetssäkring med stöd av andra

På Greenstep granskas ditt företags bokslut för att säkerställa dess kvalitet. En ekonomiexpert bekantar sig med ditt företags verksamhet och går igenom bokslutet för att undvika fel och för att revisorn enkelt skall kunna bekanta sig med uppgifterna i bokslutet. Alla på Greenstep har stöd av 600 andra kollegors expertis, och detta kunnande vill vi utnyttja till fördel för våra kunder.