Good Governance

God förvaltning är en del av ett hållbart varumärke och rykteshantering. Med hjälp av Good Governance-tjänsten försäkrar man omfattande företagets kontinuerliga Due Diligence-beredskap samt en god förvaltningshelhet inom affärsverksamhetens alla delområden.

Många intressenter, så som investerare, försäkrare, kunder och personal, vill ha information om produkternas och tjänsternas utsläpp som stöd för beslutsfattande. I Good Governance- och Whistleblowing-tjänsterna får kunden hjälp av en kunnig expert inom företagsjuridik samt en erfaren affärsjurist.

Vad handlar Good Governance om?

  • Tjänsten bringar klarhet till företagets förvaltning och ekonomi. Den ekonomiska delen förverkligas i samarbete med företagets operativa ekonomiförvaltning.
  • God praxis i allt från kundens vardagliga, operativa ärenden till förvaltningsarbetets formella styrning.
  • Greenstep försäkrar att kunden har omfattande instruktioner och praxis som beskriver ansvar, styr verksamheten och gör det enkelt att identifiera möjliga missbruk.
  • Tydlig praxis förtydligar och försnabbar processen. Däremot kan missbruk, om sådant upptäcks, inte förklaras okunskap som företaget har ekonomisk nytta av.