NetSuite support

Greensteps supporttjänster ger snabb och högkvalitativ service till företag som använder NetSuite. Vi tillhandahåller också supporttjänster till de företag som har initialiserat NetSuite med en annan tjänsteleverantör. Kundnöjdheten för Greensteps supporttjänster ligger på en mycket hög nivå.

Våra supporttjänster är utformade för att verkligen uppfylla våra kunders behov. Våra tjänster innebär inte enbart tekniskt stöd, utan de är ett samarbete mellan flera team, där kundens verksamhet alltid är i fokus. Greenstep skiljer sig från sina konkurrenter genom att vi har över 700+ ekonomiexperter till vårt förfogande för utveckling av kundens verksamhet. Våra tjänster utgår alltid från kundens affärsbehov - vi stödjer genuint våra kunder ur en ekonomi- och processynvinkel.

I NetSuite-projekt börjar våra supporttjänster ofta överlappa med den sista fasen av implementeringen. Behovet av supporttjänster beror på kundens organisation och i vilken utsträckning kunden har varit involverad i t.ex. test- och implementeringsfasen.

Vår supporttjänst kan delas in i tre delar:

1. Stöd för huvudanvändare

Denna tjänst är i princip en skolning i användningen av NetSuite, där vi går igenom allt från små bekymmer till större helheter. Denna typ av support kan det finnas behov av till exempel när en användare börjar använda NetSuite i sitt dagliga arbete utan någon tidigare erfarenhet av systemet.

2. Teknisk support

Med teknisk support syftar man på support där syftet är att snabbt reagera på olika tekniska störningar som kan ske sker i NetSuite-miljön.

3. Förändrings- och utvecklingshantering

Förändrings- och utvecklingshantering berör alla de förändringar som kunden önskar göra i sin NetSuite-miljö. Vi fungerar proaktivt och föreslår alltid förändringar när vi ser att de kunde vara gynnsamma för kundens verksamhet. Ofta görs fortsatta utvecklingar för NetSuite i takt med att kundföretagets verksamhet förändras.

SLA-support

Vi följer SLA (Service Level Agreement)-modellen i vår supporttjänst. SLA-support garanterar en fördefinierad servicenivå för kunden. I supportförfrågningar som kategoriseras som kritiska lovar vi till exempel kunderna ett svar inom 2 timmar och en lösning inom 4 timmar efter att supportförfrågan skickats in. Vi är noggranna med att uppfylla SLA-definitionerna och tillhandahåller SLA-rapporter för alla supportförfrågningar om så önskas.