CFO Services Internal mobile hero CFO Services Internal desktop hero

En holistisk partner för expertorganisationer

Att ta hand om dina anställda och bygga upp humankapitalet är en prioritet, särskilt när ditt företag är beroende av det. Som expertorganisation har vi gott om expertis för att förstå och hjälpa dig med vad du än kan behöva stöd med.

Ta kontakt

Vi hjälper till att utveckla ert företags humankapital

Vi tror starkt på att föregå med gott exempel. Greensteps starka kultur och skalbara verksamhetsmodeller har gjort det möjligt för oss att tillhandahålla en tydlig lösning som hjälper specialistorganisationer att bedriva sin verksamhet effektivt och framgångsrikt.

När företagets viktigaste resurser är bundna till de anställdas humankapital, är det viktigt att hålla fast vid företagets kultur och praxis. Det är här vår erfarenhet kommer in i bilden. Vi kan stödja dig med en enda tjänst eller utveckla alla nödvändiga processer. Som en holistisk partner skräddarsyr vi våra tjänster för att stödja dina specifika behov.

Palveluyhtiot icon

HR-tjänster

Som en fullservice HR-partner täcker vi allt från chefsutveckling och större strategiska riktlinjer till HR:s dagliga operativa verksamhet och de frågor som du funderar på i form av HR HelpDesk.

Palveluyhtiot icon

Löner

Framgången för företag som är starkt beroende av sin personal bygger på en tydlig och framgångsrik löneprocess. Vi hanterar löner med hög professionalism och utvecklar processer proaktivt.

Palveluyhtiot icon

Hantering av resefakturor

Säg adjö till kvittorumban! Bezala rese- och utläggsfakturasystem gör det snabbt och enkelt att hantera dina rese- och utläggsfakturor. Med den lättanvända applikationen kan du skicka bilder på kvitton med verifikationer direkt till din ekonomiavdelning utan tidskrävande kopiering, skanning och rapportgenerering.

Palveluyhtiot icon

Analytik

Med våra analystjänster behöver beslut inte längre fattas på en känsla, utan stöds av insamlad data och tydliga, lättförståeliga BI-rapporter.

Palveluyhtiot icon

Redovisning

Vi fungerar som din högkvalitativa och skalbara partner för ekonomisk förvaltning, så att du kan fokusera på den operativa sidan. Som kund hos oss kan du vara säker på att din redovisning alltid hanteras med kvalitet och i tid.

Palveluyhtiot icon

Hållbarhetstjänster

Vi erbjuder ett omfattande utbud av hållbarhetstjänster för att utveckla och förtydliga hållbarhetsarbetet i en specialiserad organisation.

Greenstep 2021 19 web

Som expertorganisation har Greenstep en utmärkt förmåga att förstå och hjälpa andra expertorganisationer.

Vi ger dig omfattande stöd i alla dina affärsutmaningar.

Total humankapitallösning för professionella organisationer

När ett företags viktigaste resurser är knutna till medarbetarnas humankapital är det viktigt att upprätthålla en tydlig strategi och kultur.

  1. Vi tror att kulturen äter strategier till frukost. Med detta menar vi att både utformandet av företagets strategiska riktlinjer och personalens arbetstrivsel till stor del grundar sig på kulturen. Med hjälp av våra HR-tjänster kan vi effektivera användningen av företagets humankapital för att nå företagets gemensamma mål. Som omfattande HR-partner kan vi hjälpa till med allt från ledarskapsutveckling och skapande av allmänna strategiska riktlinjer till dagliga, operativa HR-aktiviteter.
  2. För företag vars affärsverksamhet är starkt beroende av personalen, är lyckade och tydliga löneprocesser en nyckel till framgång. Så länge processen är felfri, rullar allt på som det skall - men återkommande fel inom lönehanteringen är en av de största faktorerna till missnöje bland personalen. På Greenstep är en fungerande kundrelation alltid i fokus inom outsourcad lönehantering, vilket gör att vi proaktivt utvecklar processerna vid behov. En annan viktig process när det kommer till personal och pengar är hantering av reseräkningar och utlägg. Det användarvänliga systemet Bezala förenklar båda parternas verksamhet och minskar utgiftsrelaterade risker genom att eliminera hanteringen av fysiska kvitton.
  3. Våra omfattande lösningar kan även kompletteras genom högkvalitativ redovisning och CFO-tjänster. När HR- och ekonomiadministrationen spelar i samma liga, kan processerna inom de olika delområdena utvecklas så att de stöder varandra. Samarbetet mellan parterna kan ytterligare stärkas med hjälp av våra BI- och analystjänster, som gör att beslut inte behöver göras på måfå, utan tydliga BI-rapporter fungerar som stöd för beslutsfattandet.
  4. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av hållbarhetstjänster för att utveckla och tydliggöra hållbarhetsarbetet i en specialistorganisation. Allt oftare ställs också krav på att specialistorganisationer ska rapportera och kommunicera om hållbarheten i sin verksamhet. Vår hållbarhetsworkshop hjälper dig att komma igång med att utveckla ditt hållbarhetsarbete. Om du redan har kommit igång kommer vi att arbeta med dig på ett aktuellt eller på annat sätt relevant hållbarhetsämne med vårt erfarna hållbarhetsteam.