Palveluyhtiot icon new
Workshop Hr
Brand background blur
Palveluyhtiot icon new

En heltäckande partner för utveckling av kunskapsintensiva tjänsteföretags verksamhet

Att ta hand om personalen är otroligt viktigt inom kunskapsintensiva tjänsteföretag. Hos oss lever vi dock som vi lär: vår starka arbetskultur och vårt proaktiva tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att skapa tydliga branschlösningar även åt andra specialistorganisationer. Vi kan hjälpa er inom ett specifikt område, eller så kan vi utveckla olika processer som en större helhet. Vi erbjuder följande specialisttjänster åt kunskapsintensiva tjänsteföretag:

Vi hjälper till att utveckla ert företags humankapital

När företagets viktigaste resurser är bundna till de anställdas humankapital, är det viktigt att hålla fast vid företagets kultur och praxis.

Vi tror att kulturen äter strategier till frukost. Med detta menar vi att både utformandet av företagets strategiska riktlinjer och personalens arbetstrivsel till stor del grundar sig på kulturen. Med hjälp av våra HR-tjänster kan vi effektivera användningen av företagets humankapital för att nå företagets gemensamma mål. Som omfattande HR-partner kan vi hjälpa till med allt från ledarskapsutveckling och skapande av allmänna strategiska riktlinjer till dagliga, operativa HR-aktiviteter.

För företag vars affärsverksamhet är starkt beroende av personalen, är lyckade och tydliga löneprocesser en nyckel till framgång. Så länge processen är felfri, rullar allt på som det skall - men återkommande fel inom lönehanteringen är en av de största faktorerna till missnöje bland personalen. På Greenstep är en fungerande kundrelation alltid i fokus inom outsourcad lönehantering, vilket gör att vi proaktivt utvecklar processerna vid behov. En annan viktig process när det kommer till personal och pengar är hantering av reseräkningar och utlägg. Det användarvänliga systemet Bezala förenklar båda parternas verksamhet och minskar utgiftsrelaterade risker genom att eliminera hanteringen av fysiska kvitton.

Våra omfattande lösningar kan även kompletteras genom högkvalitativ redovisning och CFO-tjänster. När HR- och ekonomiadministrationen spelar i samma liga, kan processerna inom de olika delområdena utvecklas så att de stöder varandra. Samarbetet mellan parterna kan ytterligare stärkas med hjälp av våra BI- och analystjänster, som gör att beslut inte behöver göras på måfå, utan tydliga BI-rapporter fungerar som stöd för beslutsfattandet.