Procountor mobile hero Procountor desktop hero v2

Procountor

Procountor möjliggör moderna och smidiga redovisningsprocesser som stöd för er affärsverksamhet. Systemet är tillgängligt var och när som helst och kräver inga specifika hårdvaror eller installeringar.

Ta kontakt

Din Procountor-partner

Greenstep är en av få företag i Sverige som befinner sig på Platinum-nivå i Procountors partnerprogram. Platinum-nivån möjliggör kontinuerlig utbildning och snabb support vid problemsituationer. Detta betyder också att över 100 av våra kunder runtom i Norden använder Procountor-systemet via oss.


Företagets tillväxt får inte vara beroende av redovisningstjänsterna. Som er partner ser vi till att ni med hjälp av Procountor som redovisningssystem har de förutsättningar ni behöver för att växa.

Effektivisera ekonomirapporteringen i Procountor med hjälp av BI Book

BI Book är ett rapporteringsverktyg skapat av Greenstep. BI Book frigör tid från insamlandet av data samt gör det enklare att analysera och använda data. BI Book är byggt på Microsoft Power BI och utnyttjar gränssnittet med Procountor för att informationen säkert skall vara korrekt och aktuell. Till era BI Book-rapporter kan ni även samla data från era andra system, och på det sättet få tillgång till ännu mer omfattande rapporter. Med hjälp av dynamiska och redigerbara rapporter kan ni basera alla era beslut på validerat data, i stället för att gissa er fram. Läs mer om BI Books Procountor-integrering.

Bezala förenklar hanteringen av utlägg och reseräkningar

I Procountor finns ett inbyggt system för utlägg och reseräkningar som fungerar bra vid basanvändning. Bezala-systemet, som skapats av oss, och dess färdiga integration med Procountor skapar klarhet i processerna. Förutom att Bezala är användarvänligt fungerar det som ett filter, varpå mängden transaktioner i Procountor minskar, vilket i sin tur minskar kostnaderna. Här kan du läsa mer om hur du kan nyttja Bezala i Procountor.

Greenstep x Procountor

Vi växer tillsammans med er

Skalbarhet är en förutsättning för företagets tillväxt

Alltid i realtid

Bättre beslutsfattande med hjälp av aktuell information

En erfaren partner

Över 100 av våra kunder använder Procountor

Dynamisk och användarvänlig rapportering

Effektivisera rapporteringen med hjälp av BI Book

Integritetssäker

Ert företags ekonomi är i trygga händer

Hela ekonomiadministrationen på ett ställe

Redovisning, fakturahantering, myndighetsrapportering osv.

Proaktiva Procountor-experter

Våra redovisningskonsulter effektiviserar och utvecklar ert företags affärsverksamhet

Vi utvecklar kontinuerligt vår kompetens

Greenstep Academy har skapats för att försäkra kontinuerlig utveckling bland våra konsulter