Due Diligence-tjänster

Due Diligence-analysen är en av de viktigaste delarna i en transaktionsprocess. Due Diligence innebär att man samlar in och analyserar viktig information om målföretagets verksamhet, för att försäkra ett lyckat företagsförvärv och undvika risker.

Det finns både möjligheter och ekonomiska risker med att investera i ett företag och det är viktigt att känna till dessa innan affären görs. Vi hjälper dig genom köpprocessen och försäkrar ett lyckat köp genom att göra en omfattande finansiell Due Diligence-analys. Analysen kan även göras på säljarens initiativ, vilket betyder att vi hjälper målföretaget att förbereda sig inför ett möjligt uppköp.

Due Diligence-processen hos Greenstep

Greensteps experter har gedigen erfarenhet av Due Diligence-analyser inom företag i olika storlekar och branscher. Due Diligence-analysen utformas alltid tillsammans med kunden enligt deras behov, med beaktande av målföretagets egenskaper. Processen börjar med en kartläggning av verksamheten, där vi noggrant går igenom de nyckeltal och uppgifter som hör till målföretagets verksamhet, till exempel balansräkningen, kostnadsstrukturen och inkomstflöde. Förutom att vi granskar uppgifter i nuläget, analyserar vi även bolagets prognoser och historiska uppgifter. På det här sättet får vi en omfattande helhetsbild av målföretagets ekonomiska situation, som vi sedan kan använda som grund för att vägleda kunden framåt i köpprocessen.

Som resultat av Due Diligence-analysen får kunden en tydlig rapport, där den mest centrala finansiella informationen samt möjliga risker har lyfts fram. På basen av denna rapport kan vi ge rekommendationer och förslag på åtgärder. Rapporten varierar beroende på kund och målföretag, men den innehåller ofta t.ex.:

  • Historiska finansiella tal (på månads-, kvartals- och årsnivå) och bakgrunden till siffrornas utveckling
  • Försäljnings- och inköpsavtal
  • Ekonomisk kalkyl (balansräkning, kassaflöde)
  • Marknadsvärde
  • Inkomstflöde
  • Ekonomiska prognoser
  • Utvecklingen av prognoser, budgeter och nyckeltalens utveckling
  • Försäljningsutveckling
  • Analys av skatterisker

Vi går alltid noggrant igenom rapporten tillsammans med kunden: vi validerar de centrala riskerna, förhandlar om nödvändiga åtgärder och gör vid behov även tilläggsundersökningar. Vi hjälper även kunden efter köpet och fungerar vid behov som projektledare för att säkra en smidig integration.