CFO Services Internal mobile hero CFO Services Internal desktop hero

CFO-tjänster

Greensteps erfarna team av CFOs, det största i Norden, stöder ditt företags ekonomiska förvaltning, både vid plötsliga behov och på lång sikt för att utveckla din verksamhet.

Kontakta oss

CFO-tjänster är såväl omfattande som flexibla

Greensteps mål är att stödja sina kunder i olika faser av tillväxten. Greensteps team har mångsidig erfarenhet från både konsultbranschen och olika företag - och med hjälp av deras kunskap och expertis kan våra kunder växa snabbare och smidigare.

Vi erbjuder våra kunder mångsidiga CFO-tjänster enligt deras behov. Till exempel ekonomimodellering är en viktig del av verksamhetsstyrningen och fungerande planeringsprocesser behövs såväl vid operativ ledning som vid strategisk planering och analys av nya funktioner och verksamhetsmodeller. Greensteps experter skräddarsyr ekonomiplaneringsprocesser som stöder just ert företags verksamhet.

Vi hjälper också våra kunder med kassaflödeshantering och hantering av rörelsekapital. Kassaflödeshantering avser övervakningen av tillgängliga medel för ett företag: hur situationen ser ut nu och hur den kommer utvecklas under en viss tidsperiod. En kassaflödesanalys görs för att säkerställa att företaget har tillräckligt med rörelsekapital för att förbereda sig inför svårare tider och för att undvika att pengarna tar slut. Vid hantering av rörelsekapital hjälper våra experter genom att kartlägga ditt företags nuläge, genom vilket man kan göra en plan för optimeringen av rörelsekapitalet. Vi hjälper även till vid ledningsrapportering, varpå du får ett skräddarsydd, kompakt rapporteringspaket, som ger en mångsidig bild av företagets ekonomiska situation.

Genom våra Treasury-tjänster kan Greensteps expert se till att den dagliga verksamhetens finansiella risker förebyggande tas i beaktande, samt säkerställa att det inte kommer några tråkiga överraskningar.