Inför årets inkomstdeklaration - saker att ha i åtanke när du deklarerar i maj 2024

Greenstep sverige 43
Julia vernersson

Julia Vernersson

Skattekonsult

Den 2:a maj närmar sig med stormsteg och det har därför blivit dags för att deklarera 2023 års inkomster. I den här artikeln listar vi viktiga aspekter att ha i åtanke, samt vad vi på Greenstep kan hjälpa dig med.

Försäljning av bostad

Om du under 2023 sålt en bostad ska den tas upp i din inkomstdeklaration. Det kan handla om bostadsrätt, villa eller fritidshus. Det finns olika aspekter att ha i åtanke och säkerställa att det blir korrekt. Här listar vi några av dem:

Avdrag

En viktig aspekt är att ta reda på vilka avdrag som får och inte får göras. Exempelvis får du göra avdrag för försäljningsutgifter, vilket kan innefatta mäklararvode, besiktning och homestyling. Du kan även få göra avdrag för vissa typer av renoveringar, men det finns olika regler för olika typer av renoveringar. Reglerna för huruvida du exempelvis byggt ut ditt hus eller enbart bytt ut något som redan fanns i bostaden skiljer sig åt, och hur stort belopp som du kan göra avdrag för skiljer sig följaktligen även åt.

  Vinst eller förlust

  Efter avdragen kan du beräkna huruvida du sålt din bostad med vinst eller förlust. Får du fram att du sålt bostaden med vinst, blir det en beskattningsbar kapitalinkomst. Den effektiva skatten på kapitalvinsten är 22 %.

  Har du i stället sålt din bostad med förlust får du dra av 50% av förlusten. Skattereduktionen är sedan 30% av det avdragsgilla beloppet. Observera dock att skattereduktionen enbart är 30% på belopp upp till 100 000 kronor. För överstigande belopp är skattereduktionen 21%.

  Möjlighet till att ansöka om uppskov

  Har du sålt din bostad med vinst? Grattis! Men vad gäller egentligen med beskattningen? Som anfört ovan kan du skatta av vinsten direkt (22% av vinsten), vilket innebär att vinsten ska tas upp i årets inkomstdeklaration. Det finns även möjlighet att begära uppskov av skatten. Det innebär att beskattningen av bostadsvinsten skjuts på till framtiden, vilket kan vara mer lönsamt när du ska köpa en ny bostad. Uppskovsbeloppet är alltså inte den skatt du ska betala utan hela vinstbeloppet som gjordes på bostadsförsäljningen.

  Det finns vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna få bostadsuppskov. En av dessa är att uppskovsbeloppet måste vara minst 50 000 kronor. Är ni två eller flera ägare av bostaden behöver uppskovsbeloppet vara minst 50 000 kronor per delägare. Därutöver föreligger ett antal krav på både bostaden du säljer och bostaden du köper.

  Eftersom det är vinsten på försäljningen som blir ditt uppskovsbelopp, är det viktigt att tänka på att du fortfarande har en latent skatteskuld. Det innebär att när du väl tar fram din vinst till beskattning så är det den vid tillfället gällande skattesatsen som gäller, vilket följaktligen leder till att du kan behöva betala både mer och mindre skatt än om du betalar skatten direkt vid försäljningen.

  För att veta vad som gäller i just ditt fall och för att säkerställa att allting blir korrekt, tveka inte att höra av dig till våra skattekonsulter.


  Uthyrning av privatbostad

  Du kan hyra ut din privatbostad skattefritt upp till 40 000 kronor per år. För hyresintäkter överstigande 40 000 kronor behöver du deklarera som inkomst av kapital och beskattas med 30%. Det finns olika regler för olika typer av bostadstyper, vilket kan innebära att vilka avdrag du kan göra kan skilja sig åt.

  Fondkonto, fonddepå eller ISK

  Om du har fondandelar på ett fondkonto eller en fonddepå, eller har fonder och/eller aktier på ett investeringssparkonto (ISK) beskattas du för en schablonintäkt, som beräknas av banken eller fondbolaget och är förifyllt i din inkomstdeklaration. Du behöver inte beräkna schablonintäkten eller beskattningen själv.

  Försäljning av värdepapper

  Om du under 2023 sålt aktier eller fonder med vinst utanför ISK, behöver försäljningen tas upp i inkomstslag kapital och beskattas med 30%. Vinster och förluster kan inom inkomstslaget kapital kvittas mot varandra, vilket innebär att om du sålt en aktie med vinst och en annan aktie med förlust får du kvitta vinst mot förlust. Om vinsten inte räcker för att kvitta förlusten, får resten av förlusten dras av med 70% (kvotering). Du behöver dock inte själv kvitta eller kvotera, utan det gör Skatteverket åt dig.

  Rot- och rutavdrag

  Du som under året anlitat ett företag för reparation, underhåll samt ombyggnad och tillbyggnad kan få rotavdrag för delar av kostnaden. Du som anlitat hushållsnära tjänster, som flyttjänster, reparation och diverse underhåll kan få rutavdrag. Maximala rot- och rutavdraget är 75 000 kronor per år, varav rotavdraget får maximalt vara 50 000 kronor per år. Huruvida du kan ta del av avdraget eller inte beror på om du har tillräckligt med skatt som du kan använda skattereduktionen mot.

  Fåmansaktiebolag

  Du som äger kvalificerade andelar i ett fåmansaktiebolag har även ett par speciella regler att ta hänsyn till vad gäller utdelning för dina aktier. Huvudregeln för bestämmelserna om beskattning av utdelning och kapitalvinst är att normal avkastning på kvalificerade andelar ska beskattas i inkomstslaget kapital. Det finns dock situationer där en del av utdelningen också kan beskattas i inkomstslaget tjänst.

  Avgörande för bedömningen är uträkningen av det så kallade gränsbeloppet. Avkastning under gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget kapital medan avkastning över gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst.

  Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet.

  • Förenklingsregeln. Det är ett schabloniserat sätt att räkna gränsbeloppet på där en fast summa på 2.75 gånger inkomstbasbeloppet för året innan det gällande inkomståret (195 250 kronor för 2022) fördelas på antalet aktier i företaget. Äger du således 50% av aktierna blir ditt gränsbelopp för året hälften av 195 259 kronor.
  • Huvudregeln. Vid beräkningen av gränsbeloppet enligt huvudregeln finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till. Beräkningen består av omkostnadsbeloppet, ett lönebaserat utrymme och sparat utdelningsutrymme från förra året.

  Det lönebaserade utrymmet får enbart användas om du äger minst 4% av kapitalet i bolaget vid tidpunkten för beräkningen av gränsbeloppet. Det ställs även ett krav på ett visst lägsta löneuttag, som antingen du eller en närstående behöver uppfylla.