Ny mervärdesskattelag - har du koll på förändringarna?

Greenstep 2021 14 web
Asa spetz

Åsa Spetz

Senior Manager Skatt & Affärsjuridik

Sverige får en ny mervärdesskattelag (2023:200) som träder i kraft den 1 juli 2023. Den nya mervärdesskattelagen kommer att ersätta den nuvarande mervärdesskattelagstiftningen (1994:200), som har varit i kraft sedan 1994.

Vad är syftet med den nya lagen?

Det rör sig till stor del om en omarbetning och modernisering av språket i den nuvarande mervärdesskattelagstiftningen. Syftet har bland annat varit att anpassa den nya lagen rent begrepps-, systematik- och strukturmässigt. Anpassningarna kommer innebära att den nya mervärdesskattelagen kommer att vara mer förenlig med EU:s momsdirektiv.

Då nuvarande mervärdesskattelagstiftningen, ur dagens perspektiv sett, är föråldrad har en modernisering av lagen varit efterlängtad. Sedan gamla mervärdesskattelagens ikraftträdande har både svenska momsreglerna förändrats och EU:s momsdirektiv hunnit moderniserats, vilket har inneburit att nuvarande mervärdesskattelagstiftningen har blivit onödigt komplex och dels även utmanande i tillämpningen. Förhoppningen är nu att nya mervärdesskattelagen ska vara lättare att förstå och tillämpa.

Detta behöver företag tänka på

I och med att bland annat strukturen i den nya mervärdesskattelagen kommer att förändras, i förhållande till nuvarande mervärdesskattelagen, blir det nödvändigt för företag att se över eventuella fakturahänvisningar till kapitel och paragrafer i den nuvarande lagen. Vidare bör respektive anpassningar i ERP-systemen ske för att säkerställa att fakturor utställda från och med den 1 juli 2023 hänvisar till rätt lagrum.

Detta är en viktig förändring för företag som faller in under mervärdesskattens regelverk, och det är viktigt att vara medveten om de nödvändiga anpassningarna inför införandet av den nya mervärdesskattelagen.


Behöver du och ditt företag hjälp inom skatt eller moms? Tveka in på att kontakta oss, vi hjälper dig gärna!