Semesterlön och semesterersättning - så här fungerar det!

Semesterlon och semesterersattning 2
Nathalie oja

Nathalie Oja

Erfaren Lönekonsult, Teamlead

Semester är en viktig aspekt av arbetslivet och för många kan det kännas krångligt att reda ut alla begrepp som finns kring semester. I denna artikel kommer vi att utforska semesterlön och semesterersättning för att ge en klarare bild av vad dessa begrepp egentligen innebär. Förhoppningsvis kan förklaringen av semesterlön vara till hjälp för att planera och njuta av välförtjänt ledighet för samtliga på arbetsplatsen.

Vad består begreppet semesterlön av?

Semesterlön kallas den lön som de flesta anställda har rätt till enligt svensk lagstiftning under sin semester. Syftet med semesterlön är att se till att anställda kan njuta av sin ledighet samtidigt som de får en ekonomisk ersättning för den tid de inte arbetar. Enligt svensk lag har anställda rätt till minst 25 betalda semesterdagar per år vid fullt intjänande.

Beroende av om arbetsplatsen tillämpar kollektivavtal eller inte beräknas semesterlönen olika. Det finns även två olika sätt att beräkna semesterlön enligt lag och det är de lagstadgade semesterberäkningar som denna artikel kommer beröra.

Beräkning av semesterlön enligt lag

De två olika sätten att beräkna semesterlön enligt lag som kan vara bra för dig som arbetsgivare att känna till är sammalöneregeln och procentregeln.

Sammalöneregeln

Sammalöneregeln beräknar anställdas semesterlön utifrån ordinarie månadslön, plus eventuella fasta tillägg, samt ett semestertillägg där semestertillägget beräknas utifrån månadslön*0,43% enligt lag.

Procentregeln

Procentregeln utgår i stället från de anställdas totala intjänade lön under intjänandeåret, året innan semesteråret, multiplicerat med 12% vid en semesterrätt av 25 dagar. Summan av det framräknande beloppet ligger till grund för den semesterlön som den anställda får ut vid semesterledighet.

Vanligtvis betalas semesterlönen ut vid uttag av semester och som arbetsgivare måste därför en viss summa reserveras varje månad för att täcka kostnaden när de anställda tar ut sin ledighet. Kostnaden bokas i semesterskulden som hanteras i lönesystemet och bokas upp i ekonomisystemet.

Semesterlön

Hur många semesterdagar har du rätt till?

För att beräkna hur många semesterdagar en anställd har rätt till pratar vi vanligtvis om "intjänadeår" och "semesterår" som följer semesterlagen. Intjänade året är det år som ligger till grund för uppräknandet av antalet semesterdagar samt semesterlön enligt procentregeln.

Om en medarbetare varit anställd under ett helt intjänandeår utan frånvaro som påverkat beräkningen, dvs att all semester varit semesterlönegrundande har medarbetaren rätt till 25 dagars betald semester vid en semesterrätt på 25 dagar. Rätten att ha semester upphör aldrig, däremot kan antalet betalda dagar minska om en medarbetare påbörjat sin anställning under intjänande året eller haft frånvaro som inte varit semestergrundande. Har endast 19 betalda semesterdagar tjänats in får medarbetaren även tillgång till 6 obetalda dagar.

Vad behöver du veta om semesterlön?

Det finns några viktiga punkter att vara medveten om när det gäller semesterlön. Här är några nyckelfaktorer att komma ihåg:

1. Semesterlön är en rättighet

Enligt svensk lagstiftning har alla anställda rätt till semesterlön. Det spelar alltså ingen roll om en medarbetare är deltids- eller heltidsanställd. Dock baseras värdet på semesterdagen utifrån vilken semesterberäkning som tillämpas samt att det kan finnas andra faktorer som också påverkar värdet.

2. Semesterlön vid föräldraledighet

För att kunna plocka ut semester och få utbetalt semesterlön vid föräldraledighet krävs det att den anställda avbryter sin föräldraledighet och ansöker om semester under perioden. Det finns inget som hindrar dig som arbetsgivare att både bevilja semester samt att godkänna en ny föräldraledighetsperiod efter semestern men bra att känna till är att det finns delar i lagen som styr detta och kan komma att vara till den anställdas nackdel om de tillämpas i er verksamhet.

Vi rekommenderar att ni alltid rådfrågar en person som är kunnig på ämnet, exempelvis en HR- och/eller löneavdelning för att få information om de specifika detaljerna och kraven för att få semesterlön samt vad som gäller vid kombination av semester och föräldraledighet.

3. Beskattning av din semesterlön

Precis som tidigare nämnts betraktas semesterlön som en skattepliktig inkomst. Beskattningen av semesterlön följer samma regler som medarbetarens ordinarie lön. De specifika skattesatserna beror på den individuella inkomst och skattesituation. Det är viktigt att vara medveten om de skattemässiga konsekvenserna av att ta emot semesterlön och att alltid rådfråga en lönespecialist och/eller skatteexpert vid behov.

Vad är semesterersättning?

Det är viktigt att notera att semesterersättning inte är detsamma som semesterlön. Semesterersättning är den ersättning som du får om du inte har hunnit ta ut all din lagstadgade semester innan anställningen avslutas eller före en viss tidpunkt under kalenderåret. Semesterersättning betalas ut oavsett om du tar ut din semester eller inte.


Har du som arbetsgivare frågor kring semester, beräkningar enligt lag och/eller kollektivavtal eller andra frågor som rör lön? Tveka inte att kontakta oss på Greenstep. Här samarbetar vårt team inom lön, HR och skatt nära varandra dagligen. Vi önskar dig en riktigt trevlig ledighet!