Information gällande coronaviruset (Covid-19)

Greenstep Brand Imagery 004 2 Web 16 9 Blur
Asa melin

Åsa Melin

Redovisningskonsult

Coronaviruset orsakar förändringar och utmaningar för företag, men tillsammans kämpar vi för att klara dem. Greensteps verksamhet grundar sig på att stöda företag och därför har vi samlat instruktioner för några av de vanligaste situationerna just nu.

Greensteps beredskap för coronavirus

Coronaviruset (Covid-19) orsakar oro och bekymmer världen över. Greenstep bevakar noggrant situationen och följer myndigheternas råd och rekommendationer. Greenstep har beredskap för att kunna säkra sina medarbetares hälsa och fortsätta erbjuda sina tjänster. Genom detta kan vi undvika en situation där en betydande del av Greensteps medarbetare är förhindrade att arbeta på grund av sjukdom eller karantän, införd av myndigheterna.

Vi kan undvika en sådan situation bland annat genom att:

 • Tjänsteproduktionen är inte beroende av fysiska utrymmen, utan kan även delvis skötas delvis på distans.
 • Tjänsterna som erbjuds är inte beroende av endast en person och vid ett möjligt sjukdomsfall kan andra medarbetare på Greenstep hjälpa till.
 • Vi träffar våra kunder och gäster på distans i mån av möjlighet. Vi har ställt in eller flyttat fram våra evenemang.
 • Vi gör inga arbetsresor utomlands och vi uppmanar våra anställda att avstå från alla resor.
 • Medarbetare som anländer från en resa uppmanas för säkerhets skull till 14 dagars karantän.
 • Vi instruerar våra medarbetare hur de skall agera vid misstanke om smitta och uppmanar att inte komma till kontoret vid symptom.

Om ni har frågor angående detta, tveka inte att ta kontakt med er kontaktperson på Greenstep eller med Åsa Melin, som leder Greensteps team i Norrköping: +46 70 490 6687 eller asa.melin@greenstep.com.Hjälp för företag i krissituationer

Många företag hamnar i olika problemsituationer på grund av förändringar orsakade av coronaviruset. I situationer som denna är det oerhört viktigt att behålla lugnet och göra beslut på faktabaserad information. Vi strävar efter att alltid stöda våra kundföretag och därför har vi här samlat instruktioner och råd i några av de mest förekommande situationerna och frågorna just nu.

1. Regeringens krispaket för svenska småföretag

De förändringar som coronaviruset för med sig påverkar företag framförallt i frågor som gäller personalen och likviditeten. För att mildra de ekonomiska effekterna av coronaviruspandemin bland svenska företag har regeringen presenterat ett stödpaket med förslag på åtgärder. Dessa gäller bland annat:

 • Anstånd med Skatter & Avgifter
  - Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om anstånd med skattebetalning. Det innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare.
  - Anstånd kan sökas av företag för återbetaling av tidigare inbetalda skatter och avgifter samt för kommande månadsperioder.
  - Det finns även möjlighet för företag att ändra sin debiterade preliminärskatt/F-skatt för 2020.
 • Karensavdrag, sjuklön och Vård av sjukt barn
  - Regeringen har föreslagit att tillfälligt slopa karensavdraget från och med 11 mars till den 31 maj.
  - Staten tar över hela kostanden för alla sjuklöner under två månader: 16 mars till 31 maj.
  - Du kan få ersättning för vård av sjukt barn om du måste vara hemma för att ditt barn är sjukt eller är smittbärare eller att det finns en konkret misstanke om att ditt barn sprider smitta.
  - De som inte får arbeta på grund av smitta eller misstanke om smitta av en allmänfarlig sjukdom och således går miste om inkomst kan få smittbärarpenning.

 • Korttidsarbete - korttidspermittering
  - Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivaren kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

 • Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader.
  - Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

Vi har samlat all information och nödvändiga länkar gällande detta i en guide som ni kan ladda ner här!


  Notera att informationen i den i skrivande stund är att beakta som förslag från Regeringen och därmed löpande kan förändras vad gäller innehåll, instruktioner och nivåer. Mer information hittas på Regeringens och Skatteverkets hemsidor.

  För mer information från Greenstep Group Oy gällande coronaviruset (covid-19), besök våra engelskspråkiga sidor.

  2. Tillfällig amorteringsfrihet

   Det lönar sig att optimera amorteringarna på sina lån genom att diskutera om tillfällig amorteringsfrihet med banken. Många stora banker drar sitt strå till stacken för att hjälpa genom att erbjuda tillfällig amorteringsfrihet åt både företag och privatkunder.

   Några av de banker som officiellt meddelat om detta hittills är t.ex. Nordea, som erbjuder amorteringsfrihet i upp till 3 månader för små- och medelstora företag och Swedbank, som erbjuder amorteringsbefrielse i upp till 6 månader på sina krediter. Längden på och villkoren för amorteringsfriheten kan variera mellan bankerna och det lönar sig alltid att diskutera med sin egen bank om vilka möjligheter det finns.   3. Krissituationen är exceptionell och kommunikationen är viktig

   Det är en ovanlig situation som råder och den kräver snabba och exceptionella åtgärder. Dessa åtgärder är nödvändiga för att företag på lång sikt skall kunna bevara sin handlingskraft och nå sina mål. Det är dock frågan om en övergående period - en period då företag sätts på prov. Man kräver åtgärder och lösningar, men samtidigt behöver man ändå hålla fast vid de mål och principer som företagets verksamhet grundar sig på.

   Ifall man behöver ta till större besparingsåtgärder, kommer det troligtvis råda viss oro bland medarbetarna. Oro om den gemensamma framtiden, den egna eller kollegans arbetsplats. Det är därför viktigt att beakta denna möjliga oro i all verksamhet. Större förändringar kan komma att påverka personalen under flera månader, så ju mer ni kan kommunicera om dem regelbundet och i god tid desto starkare grund bygger ni för framtiden.

   Kommunikation kring förändringarna som coronaviruspandemin för med sig är bra att inkludera i den dagliga verksamheten. Informera personalen och berätta allt ni vet att är på gång, fast det kan kännas svårt. Om ni jobbar på distans: se till att införa virtuella fikastunder med ert team och kom ihåg att vara nära varandra trots att ni skulle vara fysiskt långt borta.

   Om vi kan hjälpa er i denna situation, gör vi det mer än gärna så långt vi bara kan!

   För tilläggsinformtion:

   Åsa Melin, telefon +46 70 490 6687