Eco Suite Netsuite carbon calculator Hero

Ett CO2 utsläppsberäkningsverktyg som ger dig koll på koldioxidavtrycket

Automatisera beräkningen av företagets koldioxidavtryck med hjälp av en färdig lösning i NetSuite. Tilläggslösningen använder data som lagras i NetSuite och omfattar en helhetsvy, vilket gör att du kan övervaka, rapportera och förbättra hållbarheten i dina affärprocesser med större effektivitet.

Kontakta oss

NetSuites CO2-utsläppsberäknare automatiserar och effektiviserar koldioxidavtrycksberäkningar i realtid

Att beräkna koldioxidavtryck är en central del av företagens hållbarhetsarbete. Alla företag har en klimatpåverkan, antingen direkt genom sin egen verksamhet eller indirekt genom sin värdekedja. Istället för att manuellt samla in den data som behövs för att beräkna koldioxidavtrycket från flera olika källor, finns mycket av datan färdigt tillgänglig i NetSuite. Till exempel kan man få tillgång till data från kund- och leverantörsfakturor i NetSuite utan att begränsa utgångsdatan för beräkningen.

Från och med 2024
kräver CSRD att alla stora börsnoterade företag rapporterar om sin hållbarhet enligt den nya standarden. Därefter kommer direktivet framskrida stegvis, och 2025 kommer det att gälla stora och medelstora företag som uppfyller vissa kriterier. Greensteps team av experter inom hållbarhet och NetSuite kan hjälpa dig att förstå de krav och åtgärder som krävs för att rapportera ditt koldioxidavtryck enligt det nya hållbarhetsdirektivet.

Frame 70

Automatiserad lösning

Verktyget beräknar och skapar en utsläppsrapport baserat på data i NetSuite med hjälp av de beräkningsparametrar som definierats - på ett helt automatiserat sätt.

Frame 71

Data nära till hands

Rapporter kan skapas när som helst när en beräkning ska utföras. Du kan enkelt få en aktuell överblick och använda tillgänglig data som grund vid beslutsfattandet.

Frame 72

Visuell rapportering

Rapporter kan sammanställas direkt i NetSuite, BI Book eller något annat externt rapporteringsverktyg. Visuella diagram ger dig en lättförståelig översikt.

Greenstep9195 1 netsuite15 4

Mätning och hantering av koldioxidavtryck som en del av företagets hållbarhetsrapportering

NetSuite, ekonomihantering och hållbar utveckling sammanflätas i Greensteps kompetens och erbjuder mångsidigt stöd till våra kunder. Med hjälp av vårt breda utbud av tjänster vill vi hjälpa företag att enkelt påbörja och utveckla sitt hållbarhetsarbete. Att göra verksamheten mer hållbar är inte bara en möjlighet att skapa konkurrensfördelar, det är också en nödvändighet som drivs av EU:s direktiv CSRD.

Greenstep9317 5

Ett holistiskt team av experter som hjälper dig

På Greenstep bildar vi ett team av erfarna NetSuite-konsulter och hållbarhetsexperter. På detta sätt kan vi utnyttja potentialen i NetSuite till max inom flera olika affärsområden. Vi erbjuder våra kunder heltäckande NetSuite-lösningar, allt från implementering av systemet till vidareutveckling och supporttjänster, och skräddarsyr våra tjänster efter varje kunds specifika behov.