Hur påverkar medarbetarnas förmåga att leda sig själva till en organisations tillväxt?

Sjalvledarskap
Sofie ekenstam

Sofie afEkenstam

Senior Manager, HR-services

Skapa delaktighet, visa uppskattning, fördela ansvar och formulera riktning är alla exempel på inslag i ett ledarskap som bidrar till högt engagemang hos medarbetarna. Hur påverkar då förmågan att leda sig själv individen och vilken effekt kan de organisationer åstadkomma som coachar och utbildar sina medarbetare i självledarskap?

Självledarskap handlar om förmågan att ta ansvar för sin egen utveckling och prestation på arbetsplatsen. En ökad självkännedom bidrar även till en förståelse för vilka förutsättningar var och en av oss behöver för att lyckas i våra uppdrag. Självledarskap bidar till högre motivation och engagemang hos medarbetarna, vilket i sin tur påverkar organisationens förmåga att nå sina mål och fortsätta växa. När medarbetarna kan leda sig själva och driva sina egna projekt så frigörs ledningsresurser för bland annat strategisk planering. Det handlar också om att ha förmågan att anpassa sig till förändringar och utmaningar på arbetsplatsen.

Självledarskap är en viktig förmåga för att uppnå personliga och professionella mål, och vi kan inte nog betona vikten av att ha en positiv självbild och tillit till sin egen förmåga att ta kontroll över sin egen utveckling.

Vi behöver bli duktiga på att leda oss själva, helt enkelt.

Arbetsplatser med hög grad av effektivitet

Forskning har också visat att självledarskap kan förbättra arbetsmiljön och öka medarbetarnas engagemang och motivation. Det kan också leda till ökad kreativitet och innovation på arbetsplatsen. Och det i sig, ger mera effektiva arbetsplatser.

Som medarbetare innebär detta att du behöver:

  • Känna till dina grundläggande värderingar
  • Kunna identifiera känslor, sätta ord på dem och hantera dem
  • Vara medveten om dina styrkor, din kompetens och dina färdigheter
  • Att inse att gott ledarskap utgår från dig själv
  • Att kunna uppnå dina mål – och veta hur.

Som organisation behöver man ställa sig frågorna:

  • Ger vi våra medarbetare rätt förutsättningar?
  • Har vi en hög psykologisk trygghet parat med tydlighet?
  • Kan det vara så att vi sitter fast i en ”Gammal tankeinfrastrukur”? (Ofta ett stort hinder för nya sätt att arbeta och för innovation.)

Självledarskap är en av de viktigaste parametrarna för varje människa. Kan vi inte leda oss själva, får vi svårt att leda andra i våra olika roller. Det gäller oavsett om vi är ledare på jobbet, förälder, tränare av knattelag eller vilka roller vi än har. Därför är det så viktigt att varje organisation vågar ställa sig fråga – hur ser det ut hos oss med graden av självledarskap? Och att man agerar på resultatet.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp med att utveckla självledarskapet hos era medarbetare eller ledare!