Ledarskapsutveckling

Praktiska lärdomar för alla ledare och chefer - både den nya och den mer erfarna.

Det finns alltid olika förväntningar på hur en chef, teamledare eller annan typ av ledare bör prestera. Det ligger därför i både ledarens eget och hela organisationens intresse att ha gemensamma principer och målsättningar för ledarskapsarbetet. Det är här som vår ledarskapsutveckling kommer in i bilden.

Utvecklas som ledare

Greenstep Academy erbjuder bland annat följande utbildningar åt ledare/chefer:

 • Coachande ledarskap
 • Ledarens verktygslåda
 • Ny teamledare -utbildning
 • Ledarskapsutbildning online
 • Från expert till chef
 • Att leda arbetsvälmående
 • Kunskapsledarskap
 • Coachingprogram för teamledare
 • Ledarskap i en hektisk arbetsgemenskap
 • Ledarskapsarbetets utmanande situationer

Förutom ovannämnda ordnar vi också andra utbildningar för olika typer av ledarskaps- och chefsarbete. Vi skräddarsyr alla våra utbildningar enligt kundens specifika behov.

Läs mer: Walki skapade en gemensam ledarskapsmodell för hela den internationella organisationen med hjälp av Greenstep Academy

"Jag har fått många förfrågningar om samarbetet kommer att fortsätta i framtiden. När jag har pratat med personalen har jag fått höra att ledarskapscoachingen har gett dem mycket inspiration för deras dagliga arbete som ledare och chef."
- Toni Hautakoski, Walki

Coachingprogram för ledare

Vill ni skapa ett gemensamt ledningskoncept i er organisation? Vårt coachingprogram för ledare ger en perfekt möjlighet att forma ledarskapsarbetet i er organisation så att det tillgodoser riktiga behov och människor.

Målen med coachingen är att:

 • Hitta en egen ledarskapsstil och utvecklas som teamledare/chef
 • Lära sig att fungera som en närvarande och stöttande ledare
 • Utveckla deltagarnas problemlösningsförmåga i chefsrollen
 • Förstå arbetsgivarens och arbetstagarens plikter och ansvar
 • Utveckla det egna teamets verksamhet som en del av arbetsgemenskapen
 • Utvecklas inom kunskapsledarskap
 • Skapa interaktion, sammanhållning och kollegialt stöd mellan team och ledare
 • Bygga upp en ledarskaps- och chefskultur och gemensamma spelregler i kundorganisationen

Vi gör en SDI-analys (Strength Deployment Inventory) åt alla deltagare och som slutresultat av coachingen kan vi skapa en introduktionsguide för chefspersonal för att införliva de önskade ledarskapsmetoderna i organisationen.

Läs mer: Vasa Elektriska utvecklade kunskapsledningen med hjälp av Greenstep Academy

"Greenstep Academy gav oss exakt vad vi var ute efter - och lite extra därtill! Vi har varit riktigt nöjda med coachingen och vårt samarbete."
– Sanna Rantala, Vasa Elektriska

Varför lönar det sig att utbilda ledare inom organisationen?

En skicklig ledare är av stort värde för organisationen - de engagerar också människorna runt omkring sig i organisationen och dess målsättningar. Dagens ledare förväntas agera på ett sätt som värdesätter och stödjer teammedlemmarna. En bra ledare kan också främja välbefinnande, motivation, entusiasm och engagemang hos personalen och förstår att det är genom dessa som de bästa resultaten uppnås.

"Det gav mig mycket, även om jag har fungerat i ledar- och chefsroller redan länge."
– Deltagare i ledarskapsutbildningen

Att visa uppskattning och stöd är inte lätt om det inte finns tillräckligt med tid. Många ledares kalendrar fylls även med konsultarbete vid sidan av ledarskapsarbetet. Hur balanserar man sitt eget arbete, interaktionen med teammedlemmarna och det administrativa arbetet på bästa möjliga sätt?

Utbildningen för ledare kan begränsas till ett specifikt tema, till exempel hur man identifierar och minskar stressorsakande faktorer. Ledarnas personliga välbefinnande kan behöva särskild uppmärksamhet, och i så fall erbjuder våra utbildningar stöd för att hjälpa dem att klara av situationen. Det är tydligt att utmanande situationer ibland är en del av jobbet som teamledare/chef och förmåga att hantera olika konflikter kan till exempel effektivt förbättras med hjälp av en utbildning i förhandlingsstrategi.

"Stärkande, fantastisk, inspirerande, användbar, tankeväckande, intressant, gav idéer för att starta samtal på arbetsplatsen, varm."
– Deltagare i Ledarskapsutbildningen

Hur kan man boka en utbildning inom ledarskapsutveckling?

Våra utbildningar utförs alltid på beställning. Om du är intresserad av vår ledarskapsutveckling eller vill diskutera era utvecklingsbehov, vänligen kontakta oss så sätter vi igång. Vi börjar med att hålla ett möte för att identifiera era behov och önskemål kring utbildningens mål och genomförande. Därefter skräddarsyr vi en lämplig utbildningshelhet och skickar en offert på det.

Är du inte helt säker på vilken ledarskapsutbildning som skulle passa just era behov?

Fråga våra experter (email)!