Globalisering och exportverksamhet

För att man lyckat skall kunna expandera verksamheten utanför det egna landets gränser, behöver man känna till skatteprinciper, lagar och regelverk i det land/de länder dit man är på väg att expandera. Förutom detta är erfarenheter, färdigheter och resurser av stor vikt för att företagets funktioner skall kunna stödas på global nivå.

Att grunda ett dotterbolag i ett grannland är ofta det första steget i en globaliseringsprocess för tillväxtföretag. Trots att företagskultureren i de olika länderna kan tyckas likna varandra, finns det faktorer man behöver vara uppmärksam på. Dessa är till exempel frågor gällande grundandet av företaget, lokala regelverk, skatteplikter samt bankförbindelser. Våra experters uppgift är att göra det så enkelt och problemfritt som möjligt för er att förflytta er utomlands.

Greenstep kan hjälpa ert företag med olika ekonomifrågor genom att sköta alla redovisnings- och löneadministrativa uppgifter. Vi kan bygga en omfattande och enhetlig systempalett (bl.a. NetSuite), som gör att ekonomiuppföljningen och -rapporteringen pratar samma språk, oavsett marknad. Hantering och undehåll av systemen kan skötas av våra experter, varpå ni kan fokusera på att göra ännu bättre beslut med hjälp av aktuell och exakt information. Våra lösningar är skalbara och planerade för att kunna växa i takt med företaget, vilket gör att ni kan utnyttja våra mångsidiga konsulttjänster just då ni behöver.

Våra tjänster

  • Att sätta upp och ta i bruk olika ekonomiska aktiviteter i ett nytt land enligt era behov - Redovisnings- och rapporteringstjänster, lönehantering, HR-tjänster samt CFO-tjänster.
  • Hjälp med lokala lagar, skattesystem, regelverk och förordningar - konsulttjänster.
  • Hitta de systemlösningar som kan hjälpa just ert företag att växa - Oracle NetSuite, Bezala, Power BI-rapportering och analys.

Fördelar med en erfaren partner

  • Gör det möjligt att fokusera på verksamhetens kärnfrågor, medan partnern hjälper till med globaliseringens förberedelser och genomförande.
  • Möjliggör snabbare inträde på marknaden.
  • Ger pålitliga och specialiserade rådgivare.
  • Förenklar nästa steg i expanderingen.


Greenstep är en del av MSI Global Alliance-nätverket och kan genom detta betjäna kunder i över 100 länder runtom i världen. MSI Global Alliance är ett globalt nätverk bestående av företag inom flera olika branscher, t.ex. ekonomiförvaltning, lönehantering, skatt och juridik. MSI har funnits i över 30 år och har redan 260 medlemsföretag i hela världen. Som medlem i MSI kan Greenstep med hjälp av nätverket unikt hjälpa kunder med högklassiga tjänster i nästan vilket land som helst. Vill du läsa mer om MSI? Klicka här.

På videon under diskuterar Tore Teir (Greenstep) och Tim Wilson (VD på MSI Global Alliance) om MSI Global Alliance och de fördelar man kan få av ett nätverk bestående av företag i 150 olika länder.