Greenstep (se) - Michaela Teir

Michaela Teir

CFO-tjänster, Partner

Espoo

+358 40 752 0054

Utbildning

Magisterexamen, Åbo Akademi
CGR-examen

Beskrivning

Michaela ger Greenstep över 20 års erfarenhet som CGR revisor hos KPMG både i Finland och USA. Michaela är också ekonomie magister från Åbo Akademi.


På sin fritid vill Michaela gärna läsa, promenera eller arbeta i trädgården i Esbo med sina fyra söner och make.