En Interim CFO har värdefull erfarenhet av olika ekonomilednings-metoder

Interim cfo

En Interim CFO eller Controller är en ekonomiexpert som smidigt rör sig från ett företag till ett annat och som förväntas ha starka, egna perspektiv på frågor som rör kundens ekonomi.

En Interim CFO eller Controller kan omfattande hjälpa ett företag och fungera under många olika arbetstitlar, bland annat Senior Controller, Team Manager, Head of Finance eller Project Manager. Interim CFO:ns roll och arbetsbild formas ofta på basen av personens erfarenhet och kunskapsbredd, och den kan ändras flexibelt enligt situation och prioritet.

Under de första veckorna eller månaderna får kunden snabbt en bättre bild av var behovet av CFO:ns eller Controllerns hjälp är som störst. Ibland behövs till exempel snabbt någon som kan ersätta en medarbetare som just lämnat bolaget. Å andra sidan händer det också ofta att man på ekonomiavdelningen behöver förstärkning i något visst projekt. Mina egna erfarenheter av interim-arbete handlar främst om implementeringsprojekt av ekonomisystem, omstrukturering och effektivisering av ekonomiprocesserna samt olika Controller- och chefsuppgifter. Processkartläggning och -utveckling är också ofta en naturlig del av interim CFO:ns uppgiftsfält.

I Interim-arbete samlas erfarenhet

En Interim CFO eller Controller får genom sina uppdrag se många olika tillvägagångssätt inom ett flertal företag, vilket ger kunskap och erfarenhet kring hur olika organisationer gör saker - och varför. Detta är en värdefull benchmarkingtillgång ur kundens perspektiv, eftersom de får tillgång till en utomstående person som kan se ekonomifunktionens funktionalitet inifrån och som därmed kan jämföra processer med sina tidigare erfarenheter.

Att ta sig an ett nytt projekt är aldrig enkelt och det krävs alltid en viss ansträngning för att komma i gång med arbetet samt komma in i organisationen och projektet. Utmaningen med Interim-arbete är att det inom organisationen samtidigt kan finnas konsulter från olika företag och kunden själv har bråttom och inte hinner handleda konsulternas arbete. Med tillräcklig handledning vore det förstås enklare att fokusera arbetet på exakt de saker som kunden önskar, men å andra sidan är personens självständiga arbete det som kunden betalar för. Kundens prioritet ligger ofta, av förståeliga skäl, någon annanstans än vid handledning av CFO:n. Ett väldigt självständigt arbetssätt kräver också tillräckligt med erfarenhet och kompetens, så att man kan prioritera rätt saker i arbetet . Speciellt i högre positioner förväntar man sig stark, egen syn på saker av en extern ekonomiexpert.

En Interim CFO är inte begränsad av sin arbetsbeskrivning


Orsaken till anställningen av en Interim-tillgång är ofta inte endast att ersätta en avgående persons arbetsinsats, utan företaget vill snarare ha utomstående hjälp för att noggrant utreda en intern situation. I ett specifikt fall jag var med i hade en person flyttat till en annan uppgift inom företaget och en annan hade lämnat företaget, och meningen var att jag skulle ersätta bägge två. Företaget behövde alltså hjälp för att få uppgifterna gjorda, men i allmänhet så behöver även teammedlemmarna stöd i dessa situationer. När man som utomstående kommer in i en organisation har man därför en utmärkt chans att göra arbetet bättre än förväntat: förutom att sköta uppgifterna kan man även tillföra annat mervärde.

Den första delen av det mervärde som en Interim CFO eller Controller tillför under den tillfälliga resursbristen är att se till att de normala dagsrutinerna sköts och att ingen från organisationen behöver tänja på sig för mycket. På det här sättet kan både organisationen och kunderna hållas nöjda - vilket är Interim-arbetets grundläggande utgångspunkt.

De största fördelarna i arbetet åstadkommer man ändå genom att tillföra en utomstående synvinkel till organisationen. En stor del av medarbetarna inom ekonomiteamet kan ha jobbat länge på företaget - till och med hela sin jobbkarriär. Medarbetarna är därför ofta vana med sina egna rutiner och har nödvändigtvis inte sett någon orsak att ändra på hur saker och ting sköts. I många fall kan en Interim CFO eller Controller i dessa fall medföra nya perspektiv och utvecklingsförslag till teamet, till exempel vad gäller rapporteringen. Hands on-arbetet avslöjar också snabbt hur processerna kunde rationaliseras.

Interim CFO:ns eller Controllerns mervärde grundar sig sist och slutligen i tanken om att personen inte är begränsad av sin arbetsbild, utan helhetsmässigt granskar organisationen och går in för att göra utvecklingsarbetet just där var det finns utvecklingspotential.